GSD Holding, bugün (5 Temmuz 2022) KAP açıklamasına göre, yüzde 122,22 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya başvuruda bulundu.

Dev şirketin Sermaye Artırımına Onay Geldi Dev şirketin Sermaye Artırımına Onay Geldi

Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da payları işlem gören GSD Holding #GSDHO mevcut sermayesini 450.000.000 TL’den %122,22 bedelsiz sermaye artırımı ile 1.000.000.000 TL’ye çıkaracak.

GSD Holding’in KAP üzerinden yaptığı açıklamada yer alan ifadeler şöyle;

Şirketimizin 1.500.000.000,00 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 450.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi amacıyla 93.485.334,82 TL'si 2021 yılı dönem net karından, 1.103.632,78 TL'si geçmiş yıl karlarından, 80.309.996,60 TL'si yasal kayıtlarda öz kaynaklardaki özel fonlar hesabından ve 375.101.035,80 TL'si de olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 550.000.000,00 TL bedelsiz sermaye artırımı yapılarak toplam 550.000.000,00 TL kar payının pay sahiplerimize pay biçiminde dağıtılmasına karar verilmiştir.

gsd holding bedelsiz tablo

Şirketimizin 25.05.2022 tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında 2021 yılı dönem net karından, özel fonlardan, geçmiş yıl karlarından ve olağanüstü yedeklerden karşılanarak yapılmasına karar verilen bedelsiz sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 05.07.2022 tarihinde başvurulmuştur.