Sermaye Piyasası Kurulu’nun başvurusunu onayladığı ATP Ticari Bilgisayar (ATATP), Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihini 15.09.2022 olarak duyurdu.

Günün Önemli Borsa Ve Şirket Haberleri 14 Haziran 2024 Günün Önemli Borsa Ve Şirket Haberleri 14 Haziran 2024

Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih 16.09.2022

Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih 19.09.2022

ATP Bilgisayar’ın hak kullanım tarihine ilişkin yaptığı KAP açıklamasında;

atatp bedelsiz tarih

“Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, 200.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, tamamı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak üzere 37.500.000.-TL'den 93.750.000.-TL'ye çıkartılması nedeniyle ihraç edilecek 56.250.000.-TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.09.2022 tarih ve 49/1315 sayılı toplantısında onaylanmış olup, ekte sunulan onaylı İhraç Belgesi ve onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 09.09.2022 tarih E-29833736-105.01.01.01-25863 sayılı Kurul izin yazısı ile Şirketimiz'e iletilmiştir.

İhraç edilecek paylara ilişkin Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 15.09.2022 olarak belirlenmiş olup, ilgili paylar hak sahiplerinin hesaplarına Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde kaydedilecektir.” İfadeleri yer aldı.