Lüks Kadife Ticaret (LUKSK) bugün (2 Şubat) yaptığı açıklamada yüzde 180 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını hissedarlarına duyurdu.

İç kaynaklardan gerçekleştirilecek bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya başvuruda bulunacak olan Lüks Kadife Ticaret #LUKSK, kurulun onay vermesi halinde, 10 milyon TL mevcut sermayesini, %180 oranında artırarak 28 milyon liraya ulaştıracak.

luksk bedelsiz

Şirketin KAP üzerinden yaptığı açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi;

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 30.000.000.-TL  kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 18.000.000.-TL  artırılarak 10.000.000.-TL'den 28.000.000.-TL'ye çıkarılmasına,18.000.000  TL'nin 16.703.603 TL'si olağanüstü yedeklerden 1.129.785 TL'si geçmiş yıl  karlarından ve 166.612 TL'si özsermaye enflasyon düzeltme farklarından  karşılanmasına,

Yüzde 1200 Oranında Rekor Bedelsiz Kararı Yüzde 1200 Oranında Rekor Bedelsiz Kararı

Sermaye artırımında kullanılacak olan 18.000.000.-TL'lik  tutarın, bedelsiz payların artırım tarihindeki pay sahiplerine paylarına  isabet eden oranda (%180) bedelsiz pay olarak tevdi edilmesine ve  bedelsiz sermaye artışı sebebiyle ihraç edilecek  kaydi payların, tüm pay sahiplerine payları oranında tevdi  edilmesine ,

 Bu kapsamda, iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı  ve çıkarılmış sermaye " başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine;

Karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na başvurulmasına ve tabi olunan mevzuat uyarınca gerekli izin ve onay  işlemlerin yerine getirilmesine karar verilmiştir.