İç kaynaklardan gerçekleştirilecek bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya başvuruda bulunacak olan Lüks Kadife Ticaret #LUKSK, kurulun onay vermesi halinde, 10 milyon TL mevcut sermayesini, %180 oranında artırarak 28 milyon liraya ulaştıracak.

luksk bedelsiz

Şirketin KAP üzerinden yaptığı açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi;

Borsa İstanbul'dan 6 Hisseye Daha Tedbir Kararı Geldi Borsa İstanbul'dan 6 Hisseye Daha Tedbir Kararı Geldi

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 30.000.000.-TL  kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 18.000.000.-TL  artırılarak 10.000.000.-TL'den 28.000.000.-TL'ye çıkarılmasına,18.000.000  TL'nin 16.703.603 TL'si olağanüstü yedeklerden 1.129.785 TL'si geçmiş yıl  karlarından ve 166.612 TL'si özsermaye enflasyon düzeltme farklarından  karşılanmasına,

Sermaye artırımında kullanılacak olan 18.000.000.-TL'lik  tutarın, bedelsiz payların artırım tarihindeki pay sahiplerine paylarına  isabet eden oranda (%180) bedelsiz pay olarak tevdi edilmesine ve  bedelsiz sermaye artışı sebebiyle ihraç edilecek  kaydi payların, tüm pay sahiplerine payları oranında tevdi  edilmesine ,

 Bu kapsamda, iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı  ve çıkarılmış sermaye " başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine;

Karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na başvurulmasına ve tabi olunan mevzuat uyarınca gerekli izin ve onay  işlemlerin yerine getirilmesine karar verilmiştir.