Payları Borsa İstanbul’da #SAYAS koduyla işlem gören Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları, yatırımcılarına %200 bedelsiz hisse kararını kabul etti. Konuya ilişkin KAP’ta yer alan bilgiler şöyle;

2021 yılı kar dağıtımı konusuna ilişkin olarak Şirketin 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait açıklanan finansal tablolarına göre ana ortaklığın 66.443.579 TL net dönem karı elde ettiği dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi çerçevesinde mevcut birinci tertip yasal yedek akçe sermayenin %20'sine kadar ayrıldığından birinci tertip yasal yedek akçe olarak 3.000.772,32 TL ilave ayrılmasına, Şirketin çıkarılmış sermayesinin ise 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde 25.750.000 TL'den 51.500.000 TL tutarında (%200 oranında) artırılarak 77.250.000 TL'ye çıkarılmasına, bu tutarın dağıtılabilir net dönem karından karşılanmasına, kalan tutarın olağanüstü yedeklere transferine yönelik Yönetim Kurulu kar payı dağıtım teklifi 0 ret oyuna karşı 87.450.147,61 kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

sayas bedelsiz

4 Şirket Yarın Toplanacak 4 Şirket Yarın Toplanacak

Ortaklığın net dönem karı 88.270.982 - 21.747.654 = 66.523.328 Türk Lirasi olup bu tutarın 32.929 Türk Liralık kısmı kontrol gücü olmayan paylara, 46.820 Türk liralık kısmı Diğer kapsamlı gelir tablosunu yansıtılan sürdürülen faaliyetlerin vergi gelir giderleri toplamı sonucunda oluşan vergi giderine isabet ettiği için, bu alanda (66.523.328 - 32.929 - 46.820 ) = 66.443.579 Türk Lirası tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.