İşbir Sentetik Dokuma Sanayi (ISSEN) SPK’dan onay aldığı bedelsiz sermaye artırımı için hak kullanım tarihini duyurdu.

ISSEN, bedelsiz pay alma hak kullanım başlangıç tarihi, 1 Mart 2023 olarak duyuruldu. Şirketin, bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yaptığı KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

ISSEN bedelsiz tablo

Yüzde 400 Bedelsiz Sermaye Artırımı Kararı Açıkladı Yüzde 400 Bedelsiz Sermaye Artırımı Kararı Açıkladı

Şirketimizin 987.975.525 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 141.465.993,92 TL olan çıkarılmış sermayesinin 282.931.987,84 TL artırılarak 424.397.981,76 TL'na çıkarılmasına, artırılan sermayenin 3.613.416,04 TL lik kısmının "Özsermaye enflasyon düzeltme farkları" hesabından, 136.453.009,80 TL lik kısmının "Olağan Üstü Yedek Akçe" hesabından, 142.865.562,00 TL lik kısmının Emisyon Primi hesabından karşılanmasına, artırılan 282.931.987,84 TL sermayeyi temsil eden payların pay sahiplerine bedelsiz olarak verilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.02.2023 Tarih ve E-29833736-105.01.01.01-33772 Sayılı Yazısı ile onaylanmış ve 23.02.2023 Tarihli 2023/12 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde yayınlanmıştır.

Söz konusu işleme ilişkin Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi olarak 01.03.2023 olarak belirlenmesi ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.