E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA) şirketi yatırımcısı ile paylaştığı bildirimde yüzde 200 bedelsiz sermaye artırımı yapacağını açıkladı. E-Data şirketi, sermaye artırımı ile mevcut sermayesini 45 milyon TL'den 135 milyon TL'ye çıkarılmasını hedeflemektedir.

E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA) Bedelsiz Sermaye Artırımı Açıklaması

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.03.2023 tarihli kararı kapsamında; Şirketimizin 100.000.000.- TL kayıtlı sermeye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin Hisse Senedi İhraç Primlerinden 38.823.297.- TL, Geçmiş Yıl Karlarından 44.928.678.-TL, Olağanüstü Yedeklerden 6.248.016-TL olmak üzere toplam 90.000.000.- TL artırılarak 45.000.000.- TL'dan 135.000.000.- TL'ye çıkartılması hususunda ,bedelsiz sermaye artırımı ve şirket ana sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin izin ve onay verilmesi amacıyla 16.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup 11.05.2023 tarih 2023-27 sayılı bültende yayımlanmıştır.

Atlantis Yatırım, İsviçreli Bir Şirketle Ortaklık Görüşmesi Yapacak Atlantis Yatırım, İsviçreli Bir Şirketle Ortaklık Görüşmesi Yapacak

e-data

Şirketimiz Yönetim Kurulu 22.05.2023 tarihli toplantısında SPK tarafından Şirketimize iletilen yazıya istinaden Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihinin 26.05.2023 olarak belirlenmesine, bu işlemlerle ilgili olarak MKK başvurusunun yapılmasına ve KAP duyurusunun yapılarak kamuoyuyla paylaşılmasına karar vermiştir.” açıklamalarda bulunuldu.