Mevcut sermayesi 25.750.000 TL’den kâr payından 51.500.000 TL bedelsiz sermaye artırımı ile birlikte 77.250.000 TL’ye ulaşacak.

Say Yenilenebilir Enerji (SAYAS) KAP üzerinden yaptığı açıklamaya göre, detaylar şöyle;

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 26.08.2022

Tarım Şirketinden Milyonluk Yurtdışı İhalesi Tarım Şirketinden Milyonluk Yurtdışı İhalesi

Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih 29.08.2022

Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih 31.08.2022

sayas bedelsiz tarih tablo

2021 yılı kar dağıtımı konusuna ilişkin olarak Şirketin 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait açıklanan finansal tablolarına göre ana ortaklığın 66.443.579 TL net dönem karı elde ettiği dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi çerçevesinde mevcut birinci tertip yasal yedek akçe sermayenin %20'sine kadar ayrıldığından birinci tertip yasal yedek akçe olarak 3.000.772,32 TL ilave ayrılmasına, Şirketin çıkarılmış sermayesinin ise 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde 25.750.000 TL'den 51.500.000 TL tutarında (%200 oranında) artırılarak 77.250.000 TL'ye çıkarılmasına, bu tutarın dağıtılabilir net dönem karından karşılanması ve şirketimiz ana sözleşmesinin 6 - Sermaye ve Paylar maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18.08.2022 tarihinde onaylanmıştır.