Şirket kayıtlı sermaye tavanını, 100 milyon TL'den yüzde 200 artışla 300 milyon TL'ye çıkaracağını açıkladı. Şirket sermaye tavanı süresini de 5 yıl uzattığını açıklarken, yatırımcıları için KAP'a açıklamalarda bulundu.

CELHA Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Açıklaması

CELHA şirketi KAP üzerinden yatırımcılarına yaptığı sermaye tavanı artırımı açıklamasında; ''Şirketimiz'in 100.000.000,-Türk Lirası olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 300.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılmasına ve süresinin 2027 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına, bu kapsamda; Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin tadil edilmesine ilişkin süreç, 29.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edilmişti.

Yüzde 1150 Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapacak Yüzde 1150 Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapacak

Şirket Esas Sözleşmesinin "6. Sermaye ve Paylar" başlıklı maddesine ilişkin bahse konu tadil metni Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 07.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.'' açıklamalarında bulundu.

celha-1

CELHA Faaliyeti Nedir ?

Çelik Halat 23 Mart 1962’de; Yatırımlar Holding, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş, Nuri Rodop, Nedim Rodop ve Yüksel Kenanoğlu ortaklığı ile Kocaeli’de kurulmuştur.

1986 yılında hisseleri borsada işlem görmeye başlayan şirket 1997 yılında Doğan Holding bünyesine geçmiştir. 29 Kasım 2022’de ise yapılan KAP açıklaması ile Artaş Grubu ve Betatrans şirketleri , Çelik Halat’ı Doğan Holding’ten devralmıştır.

Türkiye’de sektörün öncü kuruluşlarından olan Çelik Halat, her geçen yıl artan üretim kapasitesi ve genişleyen satış ağı ile vizyonunu, dünya çapında tanınan, tüm paydaşlarının refahını artıran halat ve tel markası olarak belirlemiştir.