* Temettü ödemesi brüt %208,96 - net %188,06 oranında.
* Dağıtılacak brüt kar payı tutarı 8,7 milyar TL
.

* 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 2,08 TL brüt ve %208,96 oranında ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 1,88 TL net ve %188,06 oranında nakit kâr payı dağıtılıyor.

Kar payı Ödeme Tarihleri:

Teklif edilen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi            : 14 Nisan 2023

Kesinleşen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi               : 14 Nisan 2023

SPK Onayladı, Sermayesini Arttıracak SPK Onayladı, Sermayesini Arttıracak

Payların Hak Sahiplerinin Belirlendiği Tarih                       : 17 Nisan 2023

Pay sahiplerinin hesaplarına Giriş Yapılacak Tarih             : 18 Nisan 2023

  • Kar Payı Dağıtım Tablosu’nda Net Dağıtılabilir Dönem Karı 58,5 milyar TL, şirketin nakden temettü ödemesi olarak dağıtacağı tutar brüt 8,7 milyar TL, nette ise 7,8 milyar TL
  • Firma, pay biçiminde kar payı dağıtımı yapmayacak.

garan-11

Türkiye Garanti Bankası AŞ (GARAN,TGB) Firmasının Ortaklık Yapısı / Faaliyeti Nedir?

Banka, resmi sitesinde kendisini “1946 yılında Ankara'da kurulan Garanti Bankası, 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla 423 milyar Türk Lirası'nı aşan konsolide aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankası konumunda. Garanti 2010 yılından bu yana ana hissedarı BBVA’dır.

31 Mart 2019 itibarıyla yurt içinde 922 şube, Kıbrıs’ta yedi, Malta’da bir olmak üzere yurt dışında sekiz şube, Düsseldorf ve Şangay’da birer temsilcilikten oluşan yaygın bir dağıtım ağı ve 18,295 çalışanıyla 16,7 milyon müşterisinin her türlü finansal ihtiyacına cevap veriyor. En son teknolojik altyapıya sahip 5,197 ATM, ödüllü Çağrı Merkezi, internet, mobil ve sosyal bankacılık platformlarıyla tüm kanallarda kesintisiz bir deneyim ve bütünleşik kanal kolaylığı sunuyor.” sözleri ile tanıtmaktadır.

* Kuruluş tarihi                   : 1964
* Merkezi                              : Ankara
* Faaliyet Konusu                :  Her türlü bankacılık işlemleri  
* BİST’teki Pazar                : Yıldız Pazar
* Halka Arzı                         :  Haziran 1990
* Halka Açıklık Oranı         : % 50,07

* Firmanın Ortaklık Yapısı:
   Banco Bılbao Vızcaya Argentarıa  (BBVA)          : % 85,97

   (2010 yılında bankanın en büyük hissedarı oldu)
   Diğer                                                                       : % 14,03
* Sermayesi                                                               : 4.200.000.000 TL

garan-12

Faaliyet Konusu:

  1. A) Her türlü Banka İşlemleri,
  2. B) Bankacılık Kanununun verdiği imkanlar dairesinde her çeşit teşebbüslere girişmek ve şirket kurmak ve bunların hisse senetlerini satın almak ve satmak,
  3. C) Bankacılıkta müteraffik vekalet, sigorta acenteliği, komisyon ve nakliye işleri yapmak,
  4. D) Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, Türkiye Cumhuriyeti ve her türlü resmi ve özel kuruluşların ihraç edeceği borçlanma senetlerini, hazine tahvil ve bonolarını ve her türlü sermaye piyasası araçlarını satın almak ve satmak,
  5. E) Dış memleketlerle iktisadi münasebetleri geliştirmek,
  6. F) Bankacılık Kanununa aykırı olmamak şartı ile her türlü iktisadi faaliyetlerde bulunmak,

Türkiye Garanti Bankası AŞ (GARAN,TGB) 14.04.2023 BİST Performansı

13 Nisan’da BİST100 endeksi, günü 5135,55 puan ve % 0,21 ekside tamamladı. GARAN hisseleri kapanışını 29,46 TL ile kapadı. Hissenin açılış fiyatı 30,32 TL idi. Hisse gün içinde en düşük 29,46 TL, en yüksek ise 30,78 TL fiyatını gördü. Hissenin 52 haftalık performansı en düşük 13,37 TL ve en yüksek ise 31,78 TL oldu.