Garanti Bankası tarafından yatırımcılara yapılacak olan temettü ödemeleri haftaya hesaplara geçmesi beklenmektedir.  ''Garan'' hissedarları 1 lot hisse başına brüt 2,0896127 TL temettü alacak. Stopaj oranı düşüldükten sonra yatırımcıların hesaplarına net 1,8806514 TL kar payı geçecek.

Garanti Bankası Temettü Ödemesi KAP Açıklaması

Bankanın KAP üzerinden yatırımcılarına yaptığı temettü açıklamasında; ''Bankamız Yönetim Kurulu'nun 17.03.2023 tarihli toplantısında;

  • Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler ile Banka Esas Sözleşme'sinin "Karın Taksimi" başlıklı 45inci maddesine uygun olarak, Bankamızın 2022 yılında oluşan vergi sonrası 58.509.157.847,37 Türk Lirası kârı ile ilgili olarak,
  • Bankamızın ödenmiş sermayesinin %5'ine tekabül eden 210.000.000,00TL birinci nakit brüt temettü, 8.566.373.677,11 TL ikinci nakit brüt temettü olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin % 208,96128 olan 8.776.373.677,11 Türk Lirası nakit brüt temettü bedelinin Ortaklarımıza dağıtılması,
  • Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenecek bir tarihte kârın dağıtımına başlanması ve konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınması,
  • Banka'nın, 2022 yılı içerisinde, Muhasebe Standartları nedeniyle "Geçmiş Yıl Kar Zararı" kalemi içerisinde sınıflanan 1.094.477.604,51 Türk Lirası karın Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılması, hususlarının Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

2022 yılına ait kar dağıtım tablosu ektedir.'' açıklamalarında bulundu.

garan-1

Temettü Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak ?

Türkiye Garanti Bankası (GARAN)  temettü ödemesi yapacağını yatırımcıları ile paylaştı. 14 Nisan 2023 tarihinde yatırımcıların hesaplarına alacak olarak yazılacaktır. GARAN yatırımcıları temettü ödemelerini T+2 kuralı sebebiyle 18 Nisan 2023 tarihinde hesaplarından nakit olarak kullanabilecekler.

SPK Onayladı, Sermayesini Arttıracak SPK Onayladı, Sermayesini Arttıracak