Art Arda Siparişler İle Hisse Yükselişe Geçti Art Arda Siparişler İle Hisse Yükselişe Geçti

Mevcut sermayesi 141.465.993,92 TL olan İşbir Sentetik #ISSEN, SPK’ya 16 Kasım’da iç kaynaklardan karşılanmak üzere %220 bedelsiz sermaye artırımı ile 452.691.180,544 TL’ye çıkarmak için başvuru yaptığını duyurdu.

Konuyla ilgili KAP üzerinden açıklama yapan şirket, şu ifadelerde bulundu;

işbir sentetik

Şirketimizin 141.465.993,92 TL olan ödenmiş sermayesinin 311.225.186,624 TL artırılarak 452.691.180,54 TL'na çıkarılmasına, artırılan sermayenin 3.613.416,04 TL lik kısmının "Özsermaye enflasyon düzeltme farkları" hesabından, 119.872.698,16 TL lik kısmının "Olağan Üstü Yedek Akçe" hesabından, 187.739.072,424 TL lik kısmının Emisyon Primi hesabından karşılanmasına, artırılan 311.225.186,624 TL sermayeyi temsil eden payların pay sahiplerine bedelsiz olarak verilmesi hususunda 02/11/2022 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı alınmış idi.

Söz konusu Yönetim Kurulu Kararına istinaden; Şirketimiz sermayesinin 141.465.993,92 TL'den 452.691.180,54 TL'ye çıkarılması kapsamında ihraç belgesinin onaylanması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. Maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na 16/11/2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.