* Brüt % 225 oranında ve toplamda 14 milyon TL temettü ödemesi için 17.05.2023 -22.05.2023 tarihleri arasında hissedarlara nakit kar payı dağıtım işlemleri tamamlanacak.

* 1 TL nominal değerde hisse senedine %225 oranında ve 2,25 TL brüt, % 202,5 oranında 2,02 TL net nakit temettü ödenmesi yapılacak,

temettu-11

* Dağıtılacak 14 milyon TL tutarındaki kâr payına tekabül eden hisseler için, tamamının gerçek kişi olduğu varsayılarak %10 stopaj oranı kullanılarak hesaplama yapıldığı görülmekte.
* Şirket pay biçiminde ödeme yapmayacak.

* Temettü ödemesi 17 Mayıs’ta hak kullanımının belirlenmesi ile başlayıp;
22 Mayıs’ta hissedarların hesaplarına yansıyacağı görülmekte.

Sumaş Suni Tahta Ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS) Firmasının Kuruluş – Faaliyet – Ortaklık Yapısı

Şirketin Faaliyet Konusu : Orman ürünleri imalatı
Şirketin Tescil Yeri ve Tarihi : Balıkesir - 1976
Borsada İşlem Gördüğü Pazar : Piyasa Öncesi İşlem Platformu

* Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP) nedir?
Halka açık ortaklık statüsünde bulunan, ancak payları Borsada işlem görmeyen ortaklıkların paylarının Borsa İstanbul A.Ş. tarafından belirlenecek Platformda işlem görmesi için oluşturulmuştur.
Paylarının Platformda işlem görmesi için başvuruda bulunacak halka açık statüdeki ortaklıklar, Borsaya yapılacak başvurudan önce, esas sözleşmelerinde işlem görecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı ve pay sahibinin haklarını kullanmasına engel teşkil edici hüküm bulunması durumunda öncelikle Kurul nezdinde gerekli ana sözleşme değişikliklerini yerine getirirler.
Ortaklıklar, Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmış izahnamenin onaylanması için Kurula başvururlar. Ayrıca söz konusu ortaklıkların Borsaya yapılacak başvuru sonrasında MKK nezdinde ihraççı üye kaydının yapılması ve KAP üyelik sürecinin tamamlanması zorunludur. MKK tarafından paylarının ihraççı hesaplarında kayden oluşturulduğu yazılı olarak Borsa’ya bildirilen ve KAP Üyeliği tesis edilen ortaklıklardan, esas sözleşmesi ve izahnamesi Kurul tarafından onaylananlar, onaylı izahname, yürürlükteki ana sözleşme ile MKK nezdinde üyelik işlemlerini tamamladıklarına ilişkin bilgileri KAP’ta ilan ederler ve Platformda işlem görmek üzere Kurulca belirlenen tüm şartları yerine getirdiklerini kamuya duyururlar.
Yukarıda belirtilen işlemleri tamamlayan ortaklıkların paylarının PÖİP’te işlem sırasının açılabilmesi için;
Ödenmiş veya çıkarılmış sermayesi
10 Milyon TL’ye kadar olan ortaklıklar için sermayenin %15’ine,
10 Milyon TL’nin üzerinde olan ortaklıklar için sermayenin % 5’ine
100 Milyon TL’nin üzerinde olan ortaklıklar için sermayenin % 3’üne
tekabül eden tutarda payın MKK nezdinde Borsa’da işlem görebilir şekilde kayden oluşturulması gerekir.

temettu-22
Ortaklık payları, MKK’da kaydileştirme işlemlerinin tamamlanması sonrasında, Borsa Yönetim Kurulu kararı gerekmeksizin, KAP’ta Borsa tarafından yapılacak duyuruyu takip eden ikinci iş günü kota alınmaksızın Platformda işleme açılır.

Sermayesi : 1,8 milyon TL
Ortaklık Yapısı :
Hilmi Evin Ertür

% 61,55
Emine Tarakçıoğlu

% 5
Sumaş AŞ

% 3,68
Diğer

% 29,76

Aselsan Şirketinin Temettü Kararı Netleşti Aselsan Şirketinin Temettü Kararı Netleşti

Sumaş Suni Tahta Ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS) Firmasının Borsada Bugün (16.05.2023) Nasıldı?

BIST100 bugünü (16.05.2023) 4.589,71 puandan ve %1,97 yükseliş ile tamamladı. SUMAS hisseleri 78 TL’de ve %1,30 artışla kapattı. Hissenin açılış fiyatı 76,80 TL idi. Gün içinde en düşük 76,80 TL’yi ve en yüksek 78 TL’yi gördü. 52 haftalık performansında en düşük 60 TL’yi ve en yüksek ise 129 TL’den işlem gördü.

temettu-33

Editör: Ece Çavuşlu