* Genel Kurul’un gündeminde temettü ödemesi var.
* Şirket, net %247,50 oranında nakit kar payı dağıtılmasını teklif ediyor.
* Dağıtılması planlanan net kar payı tutarı 396 milyon TL
.

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim İşletmeleri AŞ (VAKKO)’nin, Genel Kurul toplantısı (bugün) 13.04.2023 tarihinde, saat 14.00'da İstanbul, Üsküdar, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, No:35 adresinde yapılacak. 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 2,75 TL tutarında brüt ve %275 oranında ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 2,47 TL tutarında net ve %247,50 oranında nakit kâr payı dağıtılması kararı kurul onayına sunulacak.

* Dağıtılması teklif edilen net kar payı tutarı 396 milyon TL’dir.

* Genel Kurul onayına sunulacak Kar Payı Dağıtım Tablosu’nda Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.069 milyon TL, şirketin nakden temettü ödemesi olarak dağıtacağı tutar net 396 milyon TL olacak.

Şirketin sermayesi 160.000.000,00 TL. (Yüzaltmışmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1Kr- (Bir Kuruş) değerinde 16.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket sermayesi olan 160.000.000,00 TL’sı (Yüzaltmışmilyon Türk Lirası) tamamen ödenmiştir. Şirket ortaklık yapısı aşağıda gösterilmektedir.

vakko-1

* Şirket, esas sözleşmesinde de değişiklik planlıyor.

Hazırlanan taslaktaki değişiklik,  Karın Tesbit Ve Dağıtımı isimli 33. Maddesinde yapılacak olup, “Şirket, Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtabilir. Kâr payı avansı dağıtabilmesi için ilgili mali hesap dönemiyle sınırlı olmak koşulu ile genel kurulun, yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtım yetkisi vermesi zorunludur.” İfadeleri ekleniyor.

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim İşletmeleri AŞ (VAKKO)  Firmasının Ortaklık Yapısı / Faaliyeti Nedir?

Vakko, perakende mağazacılık sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket hisselerinin %12,6’sı halka açık olup %10 ve üstü hisse payına sahip tek ortak bulunmaktadır. Vakko Holding A.Ş. %84,53 (Vakko Holding A.Ş.’nin pay oranı 31.12.2021 itibariyla %84,53’tür). Şirket, mağazalar haricindeki ana faaliyetlerini Vakko Moda Merkezi(Üsküdar-İstanbul- ticari merkez) ve Vakko Üretim Merkezi (Esenyurt -İstanbul)’nde sürdürmektedir.

* Kuruluş tarihi                  

1960
* Merkezi                             

İstanbul
* Faaliyet Konusu               

Hazır giyim eşyaları üretmek 
* BİST’teki Pazar               

Yıldız Pazar
* Halka Arzı                        

Nisan 1998
* Halka Açıklık Oranı        

% 12,60

* Firmanın Ortaklık Yapısı:
   Vakko Holding AŞ                        

% 84,53
   Diğer                                              

% 15,47
* Sermayesi                                     

160.000.000 TL

21 Şirket Genel Kurul Toplantısı Yapacak 21 Şirket Genel Kurul Toplantısı Yapacak

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim İşletmeleri AŞ (VAKKO) 13.04.2023 BİST Performansı

Bugün (13 Nisan) BİST100 endeksi, haftayı 5146,11 puan ve % 0,43 artıda tamamladı. VAKKO hisseleri kapanışını 63,70 TL ile kapadı. Hissenin açılış fiyatı 64,30 TL idi. Hisse gün içinde en düşük 62,70 TL, en yüksek ise 64,70 TL fiyatını gördü. Hissenin 52 haftalık performansı en düşük 11,98 TL ve en yüksek ise 72,95 TL oldu.  

vakko-2