* Şirket, net %247,50 oranında nakit kar payı dağıtılacak.
* Net kar payı tutarı olan 396 milyon TL’nin pay sahiplerine ulaşması için temettü dağıtım işlemleri, yarın (18 Nisan’da) başlıyor.
Genel Kurul toplantısı 13.04.2023 tarihinde yapılmıştı, temettü ödemesi ise yarın başlayacak.

* 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 2,47 TL tutarında net ve %247,50 oranında temettü dağıtılacak.
* Dağıtılmasına karar verilen net kar payı tutarı 396 milyon TL’dir.

vakko-1-1

Dağıtılan brüt 440.000.000,00 TL kâr payının hissedarlara dağıtılması halinde brüt tutar üzerinden %10 oranında stopaj uygulanacak.

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi : 18.04.2023
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi : 18.04.2023
Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih : 19.04.2023
Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. : 24.04.2023

SPK hesaplamalarına göre 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre vergi öncesi 1.232.720.456 TL dönem karı elde edilmiştir.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine (Yasal kayıtlar) göre 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait elde edilen vergi öncesi dönem karı 1.078.903.932,26 TL 'dir.
Şirketin kar payı dağıtımı, genel kanuni yedek akçe yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 1.069.381.959,22 TL net dağıtılabilir dönem karının aşağıdaki şekilde dağıtılacak:

21 Mayıs Salı Günün Önemli Şirket ve Borsa Gelişmeleri 21 Mayıs Salı Günün Önemli Şirket ve Borsa Gelişmeleri

* Ortaklara dağıtılacak 440 milyon TL brüt kâr payının; tamamının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanacak.

* 343.754.817,24 TL'nin ise Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,
Böylelikle 2022 yılı için, 160 milyon TL sermayeyi temsil eden pay %275 Brüt, %247,50 Net oranında toplam 440 milyon TL Kâr Payının 18 Nisan 2023 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verilmişti.

* Genel Kurulun onayladığı Kar Payı Dağıtım Tablosu’nda Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.069 milyon TL, şirketin nakden temettü ödemesi olarak dağıtacağı tutar net 396 milyon TL olacak.

vakko-2-1

Şirketin sermayesi 160 milyon TL. olup, her biri 1Kr- (Bir Kuruş) değerinde 16 milyar adet paya bölünmüştür. Şirket sermayesi olan 160 milyon TL’si tamamen ödenmiştir.

* Şirket, esas sözleşmesinde de değişiklik yapmıştı.
Söz konusu değişiklikte, Karın Tespit Ve Dağıtımı isimli 33. Maddesinde yapılacak olup, “Şirket, Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtabilir. Kâr payı avansı dağıtabilmesi için ilgili mali hesap dönemiyle sınırlı olmak koşulu ile genel kurulun, yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtım yetkisi vermesi zorunludur.” ifadeleri ekleniyor.

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim İşletmeleri AŞ (VAKKO) Firmasının Ortaklık Yapısı / Faaliyeti Nedir?

* Vakko, perakende mağazacılık sektöründe faaliyet göstermektedir.
* Şirket hisselerinin %12,6’sı halka açık olup %10 ve üstü hisse payına sahip tek ortak bulunmaktadır.
* Vakko Holding A.Ş. %84,53 (Vakko Holding A.Ş.’nin pay oranı 31.12.2021 tarihi itibarıyla %84,53’tür).
* Şirket, mağazalar haricindeki ana faaliyetlerini Vakko Moda Merkezi(Üsküdar-İstanbul- ticari merkez) ve Vakko Üretim Merkezi (Esenyurt -İstanbul)’nde sürdürmektedir.
* Kuruluş tarihi : 1960
* Merkezi : İstanbul
* Faaliyet Konusu : Hazır giyim eşyaları üretmek ve satışı
* BİST’teki Pazar : Yıldız Pazar
* Halka Arzı : Nisan 1998
* Halka Açıklık Oranı : % 12,60

vakko-3

* Firmanın Ortaklık Yapısı:
Vakko Holding AŞ

% 84,53
Diğer

% 15,47
* Sermayesi : 160.000.000 TL

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim İşletmeleri AŞ (VAKKO) Cuma Günü (14.04.2023) BİST Performansı Nasıldı?

Cuma günü (14 Nisan) BİST100 endeksi gün kapanışını, 5092,88 puan ve -% 0,83 ekside yaptı. VAKKO hisseleri kapanışını 64,50 TL fiyatından (yatay seyir ile) yaptı. Hissenin açılış fiyatı 64,55 TL idi. Hisse gün içinde en düşük 63,60 TL, en yüksek ise 65,10 TL fiyatını gördü. Hissenin 52 haftalık performansı en düşük 11,98 TL ve en yüksek ise 72,95 TL oldu.

Editör: Ece Çavuşlu