Halka arzı, Aralık 2021’de gerçekleşen Pasifik GYO #PSGYO bugün (30 Mayıs 2022) gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere, %273,83177 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı alındığını açıkladı.

PSGYO koduyla Yıldız Pazar’da payları işlem gören Pasifik GYO’nun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklama şöyle oldu;

psgyo bedelsiz

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin verdiği yetkiye istinaden Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde;

· Şirketimizin 1.000.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 267.500.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, Hisse Senedi İhraç Primlerinden olmak üzere toplam 732.500.000.-TL artırılarak 1.000.000.000.-TL'ye çıkarılmasına,

· Söz konusu sermaye arttırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay grupları itibariyle ve Şirketimiz sermayesine iştirakları oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

Son Halka Arzda Patron Alımı Sonrası Hisseler Yükselişe Geçti Son Halka Arzda Patron Alımı Sonrası Hisseler Yükselişe Geçti

· Bu kapsamda iç kaynaklarından gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin Ek'te "Yeni Şekli" başlığı altında verildiği şekilde tadil edilmesine,

· İdari süreçlerin tamamlanması ve İhraç Belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer resmi kurumlara müracaat edilmesine