Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılacağını bildiren şirket, SPK’nın onay vermesi durumunda mevcut sermayesini 67 milyon liradan, 250 milyon liraya %273,13432 oranında bedelsiz olarak artıracak.

Konuya ilişkin şirketin KAP üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

arase bedelsiz

Şirketimizin 2.000.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 67.000.000,00 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin iç kaynaklardan bedelsiz olarak %273,134 oranında 183.000.000,00 TL artırılarak 250.000.000,00 TL 'na çıkarılmasına,

Dev Enerji Şirketi, Venezuela'da Petrol ve Doğalgaz Yatırımı Yapacak Dev Enerji Şirketi, Venezuela'da Petrol ve Doğalgaz Yatırımı Yapacak

- Artırılacak olan 183.000.000,00 TL sermayenin, Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş Solo Bilançomuzun, Öz Kaynaklar kalemi altında yer alan, yasal yedeklerden 35.486.965,17 TL ve olağanüstü yedeklerden (geçmiş yıllar karları) 147.513.034,83 TL ilave edilmek suretiyle karşılanmasına,

Sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere, (A) Grubu (İmtiyazlı-Nama) pay sahipleri için (A) Grubu (İmtiyazlı-Nama), (B) Grubu (İmtiyazlı-Nama) pay sahipleri için (B) Grubu (İmtiyazlı-Nama), (C) Grubu (Hamiline) pay sahipleri için (C) Grubu (Hamiline) pay çıkartılmasına,

- Bedelsiz sermaye artışı sebebiyle ihraç edilecek kaydi payların, tüm pay sahiplerine payları oranında, Sermaye Piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

- Gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, karar verilmiştir.