Perşembe günü Yönetim Kurulu kararını KAP üzerinden duyuran şirket, Sermaye Piyasası kurulu’na 16 Aralık Cuma günü başvurunun yapıldığını, bugün seans bitiminde şu ifadelerle yatırımcılarına duyurdu;

arase bedelsiz başvurusu

Borsada Kaçış Sürüyor! Yatırımcı Sayısında Azalma Borsada Kaçış Sürüyor! Yatırımcı Sayısında Azalma

“Şirket Yönetim Kurulu 15/12/2022 tarihli toplantısında karar verilen; Şirketimizin 2.000.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 67.000.000,00 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin iç kaynaklardan bedelsiz olarak %273,134 oranında 183.000.000,00 TL artırılarak 250.000.000,00 TL 'na çıkarılmasına ilişkin gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 16/12/2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.”

Yapılan başvurunun, SPK tarafından onay alması halinde, Doğu Aras Enerji’nin 2.000.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 67.000.000,00 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin iç kaynaklardan bedelsiz olarak %273,134 oranında 183.000.000,00 TL artırılarak 250.000.000,00 TL’ye çıkarılacak.