Gübre Fabrikaları T.A.Ş. şirketi tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere mevcut sermayesini 334 milyon TL'den 1.336 milyon TL'ye çıkaracak. Yatırımcılara dağıtılacak bedelsiz pay tutarı 1.002.000.000 TL olacağı açıklandı.

Gübre Fabrikaları (GUBRF) Bedelsiz Sermaye Artırım Açıklaması

Şirketin KAP üzerinden gerçekleştirdiği sermaye artırımı duyurusunda; ''Yönetim Kurulumuzun 05.05.2023 tarihli kararı doğrultusunda;

  • Çıkarılmış sermayemizin Sermaye Piyasası Kurulu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6.6 maddesine istinaden, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %300 oranında artış ile 1.002.000.000-TL artırılarak 1.336.000.000-TL'ye çıkarılmasına,
  • Yapılan sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların, mevcut pay sahiplerine sermayeye iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,
  • İç kaynaklardan yapılacak olan 1.002.000.000-TL tutarındaki sermaye artışının tamamının Olağanüstü Yedek Akçelerden karşılanmasına,
  • İç kaynaklardan yapılacak olan sermaye artırımı ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. başta olmak üzere ilgili tüm kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususlarında idarenin yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' açıklamalarında bulunuldu.

Haftanın Son İşlem Gününe Tedbirsiz Başlayacak Hisseler Haftanın Son İşlem Gününe Tedbirsiz Başlayacak Hisseler

bedelsiz-sermaye

Gübre Fabrikaları (GUBRF) Faaliyeti Nedir ?

GÜBRETAŞ (Gübre Fabrikaları Türk A. Ş.), tarım sektörüne kimyevi gübre girdisi tedarik ederek “ülke tarımındaki kalite ve verimliliği arttırmak” amacıyla 6 Kasım 1952 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kuruldu. Türkiye’nin ilk kimyevi gübre fabrikası olan İskenderun’daki tesisleriyle 1954 yılında üretime başladı. Kuruluşundan bugüne sektöründe hep öncü rolünü üstlenen GÜBRETAŞ Türkiye’nin ilk fosfatlı ve kompoze gübresini üretti, ilk toprak analiz laboratuvarlarını kurdu, Borsa’da işlem gören ilk 15 şirketten biri oldu ve sektör açısından çok önemli yatırımlar ile sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdi.

Şirketin %25’i Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görürken, kalan hisseler Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi olan ana hissedar Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne aittir.

70 yıldır ürün, hizmet ve yatırımlarıyla katma değer üreterek büyüyen GÜBRETAŞ, 2008’deki Razi Petrokimya girişimiyle “Türkiye’nin yurtdışındaki en büyük sanayi yatırımı”nı gerçekleştirerek tarım sektöründen bir şirket olarak önemli bir uluslararası başarıya imza attı.