Manas Enerji (MANAS) bugün gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında Yüzde 318 bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını duyurdu.

Haftanın Son İşlem Gününde 2 Hisseye Kısıtlama Haftanın Son İşlem Gününde 2 Hisseye Kısıtlama

Mevcut sermayesini 19.800.000 TL’den tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 318 bedelsiz sermaye artırımı ile 62.964.000,000 TL artırarak 82.754.000 TL yeni sermayeye ulaşacak.

Alınan kararla ilgili, şirketin KAP üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Şirketimiz yönetim kurulu 15.08.2022 tarihinde toplanarak ; Esas Sözleşmesinin verdiği yetkiye istinaden ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.12.2013/28862 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği"nin 6/6.Maddesinin; "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir" hükmü çerçevesinde;

Şirketimizin 60.000.000,- TL olan kayıtlı sermaye tavanının, 19.800.000- TL olan çıkarılmış sermayeye ilaveten, Hisse Senedi İhraç Primlerinden 59.950.000,- TL ve Geçmiş Yıl Karlarından 3.014.000.- TL olmak üzere toplam 62.964.000.-TL artırılarak 82.764.000.- TL'ye çıkartılmasına,

Söz konusu sermaye arttırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay grupları itibariyle ve Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

Bu kapsamda, iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin Ek'te "Yeni Şekli" başlığı altında verildiği şekilde tadil edilmesine,

İdari süreçlerin tamamlanması ve İhraç Belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer resmi kurumlara müracaat edilmesine, karar verilmiştir.

manas bedelsiz tablo