Şirket 14.03.2023 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı kararına ya onaya sunduğunu duyurdu.

Desa Deri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (DESA) firması, 49,2 milyon TL tutarındaki mevcut sermayesinin 245 milyon TL’ye artırılması ile ilgili 02.05.2023 tarihli yönetim kurulu kararı, SPK’ya onaya sunuldu.

* Şirketin sermayesinin %397,74 artıracağı anlaşılmaktadır.
* Şirketin sermaye artırımı için iç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı, toplam 195,7 milyon TL ve kaynağı geçmiş yıl karları oluyor.

BİST'de İşlem Gören Şirket, Enerji Şirketinin Yüzde 45'ini Satın Aldı BİST'de İşlem Gören Şirket, Enerji Şirketinin Yüzde 45'ini Satın Aldı

sermaye-1-1

Esas Sözleşme Tadili şu şekildedir:
“Şirketin çıkarılmış sermayesi 245.000.000 TL (ikiyüzkırkbeşmilyon Türk Lirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.
245.000.000 TL (ikiyüzkırkbeşmilyon Türk Lirası) tutarındaki çıkarılmış sermaye her biri 1 kuruş itibari kıymette toplam 24.500.000.000 (Yirmidörtmilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüş olup 4.899.999.999 (Dörtmilyarsekizyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksandokuzbin dokuzyüzdoksandokuz) adet (A) grubu nama 19.600.000.001 (Ondokuzmilyaraltıyüzmilyonbir) adet (B) grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.”
ifadelerini kullanmıştır.

Desa Deri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (DESA) Firmasının Faaliyeti – Ortaklık Yapısı
Faaliyet Konusu : Deri giyim eşyası ve saraciye üretimi, her nevi deri eşya ihracat, ithalat ve satışı
Tescil Yeri ve Tarihi : İstanbul – 1994
BİST’teki Pazarı : Yıldız Pazar

sermaye-2-1

Borsaya Kote Olduğu Tarih: Mayıs 2004
Halka Açıklık Oranı :% 17,96

Sermayesi : 49,2 milyon TL
Ortaklık Yapısı :
Çelet Holdin A.Ş.

% 63,67
Melih Çelet

% 18,56
Evlı Emerging Frontier Fund

% 5,08
Diğer

% 13,69

Desa Deri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (DESA) Borsada Bugün (15.05.2023)

Bugün (15 Mayıs, Saat:15:44 itibariyle) BİST100 endeksi, 4.619,92 puan ve % - 3,66 ekside. DESA hisseleri ise 44,50 TL fiyatından ve % -0,45 oranında ekside.
* Hissenin açılış fiyatı 40,24 TL idi. Hisse gün içinde en düşük 40,24 TL, en yüksek ise 45,68 TL fiyatını gördü.
Hissenin 52 haftalık performansı en düşük 11,04 TL ve en yüksek ise 68,85 TL oldu.

sermaye-3-1