Sermaye Piyasası Kurulu'na bedelsiz sermaye artırımı başvurusu yapacak olan şirketin, SPK'dan onay alması halinde, mevcut sermayesi 52.500.000 TL'den, iç kaynaklardan bedelsiz olarak karşılanması suretiyle 210.000.000 TL (%400) artırılarak, 262.500.000 TL  sermayeye ulaşacak.

Borsada Kaçış Sürüyor! Yatırımcı Sayısında Azalma Borsada Kaçış Sürüyor! Yatırımcı Sayısında Azalma

Barem Ambalaj Yönetim Kurulu’nun bugün (5 Aralık) gerçekleştirdiği toplantıda, bedelsiz sermaye artırımına dair aşağıdaki kararların alındığı hissedarlarla paylaşıldı;

barma bedelsiz kararı

Şirketimizin mevcut 52.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 17.446.918 TL'si Emisyon Primi hesabından, 192.553.082 TL'si Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanmak suretiyle toplam 210.000.000 TL artırılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6ncı maddesinin 6ncı fıkrası hükmü uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 200.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, 262.500.000 TL'ye yükseltilmesine,

Şirket sermayesinin %400 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 16.000.000 TL nominal değerli 16.000.000 adet (A) grubu ve 194.000.000 TL nominal değerli 194.000.000 adet (B) grubu payların, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına, oy birliği ile karar verildi.