Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili hak kullanım sürecine 02.03.2023 tarihinde başlanacak.

Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih 03 Mart 2023

2,2 Milyar TL'lik Dev Alım Yapıldı! Yatırım Şirketinin En Çok Aldığı Hisseler 2,2 Milyar TL'lik Dev Alım Yapıldı! Yatırım Şirketinin En Çok Aldığı Hisseler

Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih 06 Mart 2023 olarak belirtildi.

barma bedelsiz tablo

Kuruldan sermaye artırımı onayı alan Barem Ambalaj #BARMA mevcut sermayesini 52.500.000 TL’den 262.500.000 TL’ye çıkarıyor.

KAP üzerinden sermaye artırımına ilişkin yapılan açıklamada, “Şirketimizin 52.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 17.446.918 TL'si Emisyon Primi hesabından, 192.553.082TL'si Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanmak suretiyle, 262.500.000 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilen 210.000.000 TL itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla 23.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-33895 sayılı yazısı ile onaylandığı Şirketimize bildirilmiş olup, Bedelsiz Sermaye Artırımı ile ilgili hak kullanım sürecine 02.03.2023 tarihinde başlanacaktır.” İfadeleri yer aldı.