NATEN, mevcut sermayesini 33 milyon liradan, 165 milyon liraya çıkaracak. Şirket Yönetim Kurulu, 15 Mart tarihli toplantısında aldığı kararları KAP üzerinden şu ifadelerle duyurdu;

naten bedelsiz

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrasında yer alan "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir." hükmü çerçevesinde;

1. Şirketimizin, 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı; 33.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 30.671.972,41 TL kar payı ve 101.328.027,59 TL iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle toplam 132.000.000 TL % 400,00 oranında artırılarak, 165.000.000 TL‘ye çıkarılmasına,    

2. İhraç edilecek payların, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Hisselerin Nevi başlıklı 6.maddesine göre, mevcut 3.000.000 A Grubu Nama pay yazılı (TRENATU00018) paylara 12.000.000,00 A Grubu Nâma Pay (TRENATU00018), 30.000.000 B Grubu Hamiline yazılı (TRENATU00026) paylara, 120.000.000,00 TL B Grubu Hamiline (TRENATU00026) pay şeklinde ihraç edilmesine,   

Son İşlem Gününde BOFA Milyarlık Satış İle Damga Vurdu Son İşlem Gününde BOFA Milyarlık Satış İle Damga Vurdu

3. Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına,

4.Bedelsiz sermaye artırım başvurusu, 2022 yılı mali bilançolarının 2022 yılı olağan genel kurulunda onaylanması kaydı ile gerçekleştirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.