Mevcut sermayesini 24 milyon liradan iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 400 oranında bedelsiz sermaye artırımı ile 96 milyon liraya çıkarma kararı alan #OTKAR KAP üzerinden açıklama yaptı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yaptığı açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi;

otkar bedelsiz tablo

BofA O Hisse İçin Hedef Fiyatı Yükseltti! 'AL' Önerisinde Bulundu BofA O Hisse İçin Hedef Fiyatı Yükseltti! 'AL' Önerisinde Bulundu

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL olmakla birlikte, SPK'nın Kayıtlı Sermaye Sistemi'ndeki "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir." hükmüne istinaden, 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle % 400 oranında artış ile 96.000.000 TL artırılarak 120.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

Yapılan sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine sermayeye iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

İç kaynaklardan yapılacak olan 96.000.000 TL tutarındaki sermaye artışının, VUK (Vergi Usul Kanunu) kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 4.625.782,96 TL'sinin Yasal Yedekler Enflasyon Düzeltme Farklarından, 11.599.006,86 TL'sinin Olağanüstü Yedekler Enflasyon Düzeltme Farklarından, 43.688.529,92 TL'sinin Olağanüstü Yedeklerden, 36.086.680,26 TL'sinin Özel Fonlardan karşılanmasına, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ise 52.743.030 TL'sinin Sermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından, 43.256.970 TL'sinin Olağanüstü Yedekler Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmasına,

İç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,

İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadil tasarısının onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. başta olmak üzere diğer kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına, karar verilmiştir.