Mevcut sermayesi 38.062.500 TL olan Kontrolmatik #KONTR %425 bedelsiz sermaye artırımı ile birlikte 200.000.000 TL yeni sermayeye ulaşacak.

Dün akşam saatlerinde (21 Haziran 2022) şirketin KAP üzerinden yaptığı açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi;

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 08.06.2022 tarih ve 2022/19 sayılı kararı ile Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 161.937.500 TL'lik artış ile 200.000.000 TL'ye çıkartılması için başlatılan sermaye artırımı işlemleri çerçevesinde;

Yönetim Kurulumuzun kararına uygun olarak 59.331.875 TL tutarındaki kısmı hisse senedi ihraç primlerinden hesabından, 102.605.625 TL tutarındaki kısmı olağanüstü yedekler hesabından karşılanmak suretiyle toplam 161.937.500 TL'nin 16.06.2022 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı Mali Müşavir raporu ile anlaşılmıştır. Böylelikle sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının tespitiyle;

kontr bedelsiz başvuru

1.Sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6 ncı maddesinin işbu kararın ekinde yer alan "Esas Sözleşme Tadil Tasarısı"ndaki şekliyle tadil edilmesine,

BİST Bankaları Rekorlar Kırıyor! Kârlar Uçtu, Aktifler Katlandı! BİST Bankaları Rekorlar Kırıyor! Kârlar Uçtu, Aktifler Katlandı!

2.Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6 ncı maddesinde yapılan tadile uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,

3.Bedelsiz sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,

4.İhraç belgesinin onaylanmasını takiben, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6 ncı maddesinin Ticaret Siciline tescili ve ilanı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına,

Oybirliğiyle karar verilmiştir.