Borsada işlem gören ''Sanko'' şirketi bedelsiz sermaye artırımı yapacağını açıkladı. Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO) yatırımcılarına yüzde 42,85714 bedelsiz pay vereceğini açıkladı. Şirket kaynaklarından karşılanmak üzere 45.000.000 TL bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek. Alınan kararla ilgili detaylar KAP aracılığıyla yatırımcılara bildirildi.

21 Haziran 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 21 Haziran 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri

SANKO Bedelsiz Sermaye Artırımı Açıklaması

Şirketin KAP üzerinden gerçekleştirdiği bedelsiz sermaye artırımı açıklamasında; ''Yönetim kurulumuzun 28.04.2023 Tarihli Kararı ile;

  • Şirket Esas Sözleşmesindeki "Sermaye" ile ilgili 6. Maddesinde; 105.000.000,00.-TL. (Yüzbeşmilyon Türk Lirası) olan şirket sermayesinin, 150.000.000,00.-TL. (Yüzellimilyon Türk Lirası)'na çıkarılmasını teminen Esas Sözleşmenin 6. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,
  • Artırılacak olan 45.000.000,00.-TL. (Kırkbeşmilyon Türk Lirası) sermayenin; 36.530.825,12.-TL. (Otuzaltımilyonbeşyüzotuzbinsekizyüzyirmibeş Türk Lirası, Oniki Kuruş)'u Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 8.469.174,88.-TL. (Sekizmilyondörtyüzaltmışdokuzbinyüzyetmişdört Türk Lirası, Seksensekiz Kuruş)'u da Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına,
  • Sermaye Artırımı ile ilgili ön izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na müracaatların yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.'' açıklamalarında bulunuldu.

bedelsiz-1

SANKO Faaliyeti Nedir ?

SANKO Holding, 1904’ten günümüze 100 yılı aşkın yolculuğu boyunca Anadolu sanayileşmesinin öncülerinden olmuştur. Başta grubun amiral gemisi konumundaki tekstil sektöründe olmak üzere Türkiye’de ve global arenada pek çok alanda liderliğini sürdürürken, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji, çimento ve ambalaj üreticileri arasındadır. 14.000 kişiyi istihdam eden grup, dünya çapında ürün ve servisler sunarak tüm paydaşları için değer yaratmaya devam etmektedir.

SANKO’nun temelleri beş kuşak önce, 1904 yılında büyük dede Sani Bey’in kurduğu dokuma tezgâhları ile atıldı. Mütevazı dokuma işini, 1926 yılında oğlu Zekeriye Bey devraldı. Zekeriye Bey, geliştirdiği işi, 1943’te oğlu Sani Konukoğlu’na bıraktı. 

Sani Konukoğlu, ileri görüşlülüğü ve büyük hedefleriyle firmayı, dünya çapında ürün ve servisler sunan şirketler topluluğu haline getirmeyi başardı.

Editör: Ece Çavuşlu