Borsada işlem gören ''IZFAS'' şirketi yatırımcısı ile sermaye artırımı yaptı. İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. mevcut sermayesini 59.062.500 TL'den yüzde 84,65608 artışla 109.062.500 TL'ye çıkaracağını açıkladı. IZFAS şirketi sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu.

SPK Lisanslı Borsa Analisti Piyasayı Değerlendirdi! Yabancı Bu Hisselere Yönelebilir SPK Lisanslı Borsa Analisti Piyasayı Değerlendirdi! Yabancı Bu Hisselere Yönelebilir

İzmir Fırça Sanayi (IZFAS) Bedelli Sermaye Artırımı Açıklaması

Şirketin KAP aracılığı ile yatırımcısını sermaye artırımı ile ilgili bilgilendirdi. Şirketin KAP üzerinden yaptığı açıklamada;

  • Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla 180.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 59.062.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam satış hasılatı 50.000.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,
  • İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, satış hasılatı tutarı 50.000.000 TL'ye karşılık gelecek adette ve nominal sermaye tutarındaki payların halka arz edilmeksizin tahsisli olarak 25.000.000 TL tutarına karşılık gelecek kısmının Birim YILMAZ'a, 25.000.000 TL tutarına karşılık gelecek kısmının Vahap YILMAZ'a Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
  • Tahsisli olarak ihraç edilecek ve toplam satış hasılatı 50.000.000 TL'ye karşılık gelecek tutardaki payların B Grubu nama yazılı imtiyazsız payların Borsa'da işlem görebilir nitelikte olmasına,
  • İhraç edilecek payların satış fiyatının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde yer alan esaslara göre belirlenecek baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere belirlenmesine,
  • Bu çerçevede, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben, ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına,

Tahsisli sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ ve mevzuat hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdinde gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması hususunda yönetim kurulu başkan vekili Natan Kohen'in yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmesini takiben, ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (20.04.2023) itibarıyla başvuru yapılmıştır.'' açıklamalarda bulunuldu.

IZFAS Faaliyeti Nedir ?

Tarihi boyunca ticari ilişkilerin yoğun yaşandığı bir liman kenti olan İzmir, ülke tarihinin ilk fuarına da ev sahipliği yapmıştır. İzmir İktisat Kongresi sırasında düzenlenen "Numune Sergisi", daha sonra "9 Eylül Sergisi"  adını almış ve bu sergiler İzmir Enternasyonal Fuarı’nın başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

Dr. Behçet Uz’un kurduğu Kültürpark’ta düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı’nın yıllar içerisinde gösterdiği başarı ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin bir sonucu olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi önderliğinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege İhracatçılar Birliği, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası ortaklığında 7 Şubat 1990 tarihinde İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. (İZFAŞ) kurulmuştur.

Editör: Ece Çavuşlu