Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN) şirketi, bağlı ortaklığı olan Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş’nin hisselerinin bir kısmını halka arz etme kararı aldığını açıkladı.

ZOREN, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ ve kararlar çerçevesinde halka arz çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

8 Günde Yüzde 113 Yükseldi, Tavanda 62 Milyon Lot Alıcı Bekliyor 8 Günde Yüzde 113 Yükseldi, Tavanda 62 Milyon Lot Alıcı Bekliyor

Şirket, halka arz çalışmalarının belirli bir olgunluğa ulaşana kadar bilginin açıklanmasının ertelendiğini ve bu kararın 2 Ağustos 2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile alındığını bildirdi.

KAP Açıklaması

"Sermayesinin %100’üne sahip olduğumuz Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi’nin paylarının bir kısmının, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve kararları çerçevesinde halka arzına ilişkin çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ncı maddesi çerçevesinde; halka arza ilişkin çalışmalar belirli bir olgunluğa ulaşana kadar bilginin açıklanması Şirketimizin 02.08.2023 tarih ve 2023/48 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ertelenmiştir."