Borsa İstanbul'da işlem gören 7 şirket bu hafta temettü dağıtımı yapacak.

18-22 Eylül haftasında 2022 yılında elde edilen kar payını hissederlarına ödeyecek şirketleri sizler için derledik. İşte temettü detayları.

Temettü Ödeyecek Şirketler

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş. #YATAS

18 Eylül pazartesi günü hissedarlarına temettü ödeyecek şirketlerin başında #YATAS yer alıyor. Şirketin bu yıl içinde gerçekleştireceği ilk kar payı dağıtımı olacak. Hissedarlarına pay başına net 1,2016106 TL ödeme yapacak şirketin temettü verimi 3,43 olarak kaydediliyor.

Kar payına ilişkin, YATAS tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirket Yönetim Kurulu tarafından; SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2022 yılına ait 506.190.382,85 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına;

  • Birinci Kar Payı : 200.000.000,00 TL
  • Genel Kanuni Yedek Akçe : 7.965.176,15 TL
  • Olağanüstü Yedek : 306.190.382,85 TL

Dağıtım işlemlerinin 18 Eylül 2023 tarihinde peşin olarak yapılmasına ve teklifin yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmasına karar alınmıştır."

yatas-temettu

Bera Holding A.Ş. #BERA

Pazartesi günü temettü ödemesi yapacak olan bir diğer şirket ise BERA olarak öne çıkıyor. Şirketin KAP'ta yaptığı açıklamaya göre, hissedarlara ödenecek temettü miktarı, net 0,045 TL olarak belirlendi. Temettü verimi ise yüzde 0,40'dır.

Temettü hakkındaki KAP açıklaması şöyle:

"22.06.2023 tarihli açıklamamızda 2022 Yılı Net Kar tutarı olan 332.397.684,76.-TL'den 29.310.946,34.-TL geçmiş yıl zararları ve 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ile şarta bağlı istisna kazançlar mahsup edildikten sonra kalan 130.117.824,98.-TL dağıtılabilir kar üzerinden 34.160.000.-TL 1.Temettünün nakden dağıtılması hususunun Genel Kurul tarafından onaylandığı ve kar dağıtımının 29.09.2023 tarihine kadar yapılmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi teklifinin Genel Kurul'da kabul edilerek bu hususta Yönetim Kurulu'nun yetkilendirildiği duyurulmuştur."

bera-temettu

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. #AEFES

Haftanın ilk işlem gününde temettü dağıtımı yapacak son şirket ise AEFES. 2.taksit temettü ödemesi gerçekeştirecek şirketin ödeyeceği pay başına kar payı net 0,9591300 TL olarak açıklandı. Temettü verimi ise yüzde 3,44 olarak duyuruldu.

AEFES'in, temettü açıklaması:

"Şirketimizin kar payı dağıtılması hususunda yönetim kurulunun önerdiği toplam tutarda değişiklik yapılmaksızın, pay sahiplerine nakden ödenmek üzere toplam 1.262.013.157,56 TL kar payı dağıtılması ve kar payı hak kullanım tarihinin 631.006.578,78 TL tutarındaki ilk taksit için 23 Mayıs 2023 ve 631.006.578,78 TL tutarındaki ikinci taksit için 18 Eylül 2023 olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'a teklif edilerek kabul edilmiştir."

aefes-temettu

Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. #DURDO

DURDO 2. taksit temettü ise 19 Eylül salı günü gerçekleşecek. Şirketin yaptığı açıklama göre, pay başına net 0,144 TL temettü ödenecek. Temettü verimi ise yüzde 1.45 olacak.

DURDO'nun KAP'a yaptığı bildirim ise şu şekilde:

"Vergi Usul Kanununa göre 2022 yılında 155.746.036,59-TL (vergi sonrası 120.112.139,9-TL), Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı tebliğine göre 221.178.286-TL (vergi sonrası 269.324.756-TL), vergi öncesi dönem karı oluşmuştur. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri ve Şirket Esas Sözleşmesinin kar dağıtım maddesi gereğince, Vergi Usul Kanunu'na göre oluşan;

1- 2022 yılı kar tutarı üzerinden ise %5 oranında 4.785.519,05-TL tutarında I. Tertip Yedek akçe ayrılmasına,

2- Kalan 115.326.620,85-TL'nin 28.000.000-TL' si Brüt Nakit temettü verilmesine,65.000.000-TL'sinin Bedelsiz pay olarak dağıtılmasına,

3- Tüm bu işlemlerden sonra bakiye 22.326.620,85-TL net kar tutarının ise dağıtıma konu edilmeyerek, Olağanüstü yedeklere alınmasına, karar verilmiştir."

durdo-temettu

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. #BRKSN

BRKSN şirketi de salı günü kar payı dağıtımı yapacak şirketlerin arasında yer alıyor. Şirketin yapacağı kar payı ise 2. taksit ödemeleri olarak gerçekleşecek. BRKSN, hissedarlarına net 0,0519230 TL temettü ödemesi yapacak. Temettü ödemesi ise yüzde 1,06 olarak kaydedildi.

BRKSN temettü açıklaması:

TNZTP 450 Milyon TL’lik Finansman Kaynağı Sağladı TNZTP 450 Milyon TL’lik Finansman Kaynağı Sağladı

"Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden;

- 1.560.000,00 TL tutarında birinci kâr payı,

- 1.906.666,66 TL tutarında ikinci kâr payı,

- 901.384,12 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra,

- 3.466.666,66 TL toplam brüt kâr dağıtılması;

- 3.466.666,66 TL brut kârın %9,9999 'u tutarında kâr dağıtım stopajı düşüldükten sonra

- 3.120.000,00- TL net tutar nominal çıkarılmış sermayemizin %10'u olmak üzere

kâr payı dağıtılması ve dağıtılacak net kâr payı tutarının 1.500.000,00 TL tutarındaki kısmının 20.06.2023 tarihinde ilk taksit olarak ve 1.620.000,00 TL tutarındaki kısmının 19.09.2023 tarihinde ikinci taksit olarak ödenmesine oy birliği ile karar karar verilmiştir."

brksn-temettu

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. #KAYSE

KAYSE'nin temettü açıklaması ise yatırımcılarını heyecanlandırdı. Şirket, pay başına net 0,0450000 TL kar payı dağıtacak. Temettü verimi ise yüzde 0,84 olarak vurgulandı. 2. taksit temettü ödemesi 19 Eylül salı günü gerçekleşecek.

KAYSE'nin KAP'a yaptığı temettü bildirimi:

"Pay sahiplerine yapılacak kar dağıtımı ödemesinin, Genel Kurul tarafından verilen toplamda brüt 203.217.582,96 TL kar payı dağıtım yetkisine istinaden, 1 tl nominal değerli beher pay için brüt 0,28784 TL'den (net 0,25906 TL) ilk taksit brüt 35.300.000 TL'nin 19.09.2023 tarihinde, brüt 167.917.582,96 TL ikinci taksitin 28.11.2023 tarihinde ödenmesine, kar dağıtımı yapılması için gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Saygılarımızla."

kayse-temettu

Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. #PAGYO

Panora GYO ise 21 Eylül perşembe günü hissedarlarına 2. taksit kar payı dağıtımı kapsamında, pay başına net 0,3516000 TL temettü ödemesi yapacak. Şirketin temettü verimi ise yüzde 4,04 olarak bildirildi.

PAGYO'nun temettü dağıtımına ilişkin KAP'a yaptığı bildirim şu şekilde:

"Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen kar payı dağıtım önerisi, kar dağıtımına ilişkin tarih, tutar ve taksit sayısı hususunda Yönetim Kurulu yetkilendirilerek Genel Kurulda oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulunun 14.04.2023 tarihli toplantısında 2022 yılı temettü ödemesinin ilk taksidinin 17.04.2023 tarihinde 30.589.200 TL olarak ödenmesine, 2. ve 3. taksit tutar ve ödeme zamanlarının daha sonra belirlenerek kamuya duyurulmasına karar verilmiştir."

pagyo-temettu