Temettü Ödemeleri Bu Yıl Büyük Kazandırdı! 2024'te Temettü Verimi En Yüksek 9 Şirket Temettü Ödemeleri Bu Yıl Büyük Kazandırdı! 2024'te Temettü Verimi En Yüksek 9 Şirket

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) bugün itibariyle yapmış olduğu KAP bildirisinde genel kurul toplantısı kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Yapılan bildiride şirketin kar payı dağıtımına ilişkin kararı da yapılan bildiride açıklandı.

TEMETTÜ ÖDEMESİ İÇİN KARAR VERİLDİ

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) tarafından Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada genel kurul toplantısında temettü ödemesi yapılmasının kabul edildiği bildirildi. Gen İlaç tarafından yapılan genel kurul toplantısı sonuçlarına göre kabul edilen temettü ödemesi hisse başına brüt 1,1111111 TL, net 0,9999999 TL olarak yapılacak. Yapılan açıklamada temettü ödemesi tarihine ilişkin bir detay paylaşılmadı. 

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) tarafından Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan bildiride temettü ödemesine ilişkin şu ifadelere yer verildi;

"Yapılan müzakere neticesinde; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2023 yılı net dönem kârı olan 452.382.491,00 TL'den, 46.310.027,88 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak hesaplanan 406.072.463,12 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden; SPK düzenlemeleri paralelinde 2023 yılı içinde toplam 3.923.819,36 TL bağış yapıldığı dikkate alınarak; bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının %81,30'una tekabül edecek şekilde 333.333.334,00 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı’nın dağıtılmasına, 31.833.333,34 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve geriye kalan tutarın tamamının geçmiş yıllar karlarına eklenmesine ve kâr dağıtımının üç taksit halinde yapılmasına, kar dağıtım tarihlerinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine 3,000 adet red oyuna karşılık 458.206.708 adet kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir."

HİSSE FİYATLARINDA SON DURUM

Şirket Borsa İstanbul'da GENIL koduyla 29 Nisan itibariyle 57,00 TL seviyesinden işlem görüyor. Son ayda yüzde 14,80 değer kaybı yaşayan GENIL hisseleri yıllık bazda ise sadece yüzde 36,23 seviyesinde artış gösterdi. Açıklanan yeni temettü ödemesiyle birlikte şikretin hisselerinde nasıl bir değişim olacağı da yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Temettü ödemesinin ne zaman gerçekleştirileceği ilerleyen günlerde yine şirket tarafından yapılan KAP bildirisi sonrasında öğrenilebilecek.

EDİTÖR NOTU: Bu haberde yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir. Web sayfamız internet ortamında herkese açık olan bilgileri derleyerek, haberleştirir. İnternet sitemiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Editör: Umut Köse