Bugün itibariyle Borsada işlem göremeye başlayan Lila Kağıt, temettü politikasını Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıkladı.  Şirket tarafından yapılan açıklamada şirketin temettü politikası yatırımcılarla paylaşıldı. Şirket yaptığı açıklamada elde ettiği kardan temettü ödemesi yapacağını ve temettü şartlarını duyurdu.

Borsa'da işlem görmeye başlayan Lila Kağıt halka arzı ilk günden tavan görürken tavan serisinin ne kadar devam edeceği yatırımcılar tarafından merak edilmeye başlandı. İlk günden ara ara tavan bozan hisse tekrar güçlü alımlarla birlikte tavana yükselmeyi başardı.

ŞİRKET TEMETTÜ KARARINI AÇIKLADI

Lila Kagit Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK), Halka Arz Gong Töreni ile birlikte LILAK koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Şirket saat 13.15 itibarıyla tavanda bekleyen lot sayısı yaklaşık 3.7 milyon civarında seyrediyor. Gün içinde tavan bozan hisse yapılan alımlarla birlikte tekrar tavana yükseldi. Şirket Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden temettü politikasını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre şirketin hesaplanan dağıtılabilir net kârının en az % 20’sini nakit ve/veya pay olarak dağıtılmasını hedeflediğini belirtti. Lilak Kağıt tarafından yapılan KAP bildirisinde şirketin yasal muhasebe kayıtlarına göre “net dağıtılabilir dönem karı” oluşmaması halinde veya hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın, çıkarılmış sermayenin %5’inin altında kalması durumunda kar dağıtımı yapılamayabileceğini de açıklamasına ekledi.

Şirket tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kimi 15 Kat Kimi 10 Kat! Yatırım Önerileri Sonrasında Zirve Yapan Hisseler Kimi 15 Kat Kimi 10 Kat! Yatırım Önerileri Sonrasında Zirve Yapan Hisseler

"Şirketimiz Lila Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. “Kar Dağıtım Politikası”; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirket esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.
Şirket esas sözleşmesinde kâr payı alma hakkına ilişkin paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.
Prensip olarak Şirket, yasal muhasebe kayıtlarımızdaki net dağıtılabilir dönem kârından karşılanabildiği sürece, şirketin finansal pozisyonuna, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçlarına, sektörün içinde bulunduğu ve ekonomik ortamdaki koşullara, kârlılık ve nakit durumuna bağlı olarak, ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir net kârının en az % 20’sini nakit ve/veya pay olarak dağıtılmasını hedeflemektedir. Yasal muhasebe kayıtlarına göre “net dağıtılabilir dönem karı” oluşmaması halinde veya hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın, çıkarılmış sermayenin %5’inin altında kalması durumunda kar dağıtımı yapılmayabilir.
Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Yönetim Kurulu, kâr payı dağıtımı yapılamadığı hallerde kârın neden dağıtılamadığı ve dağıtılamayan kârın nerede kullanılacağına ilişkin bilgiyi Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar.
Kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.
Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir. İşbu Kar Dağıtım Politikası’nın uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur."

Editör: Umut Köse