Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Güneş Enerjisi Santraline (GES) ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dev Şirket Yatırım Planlarını Durdurdu, Küçülmeye Gidiyor! Dev Şirket Yatırım Planlarını Durdurdu, Küçülmeye Gidiyor!

Şirket, 14 Ağustos 2023 tarihinde duyurduğu GES projesine ilişkin gelişmeleri tekrardan kamuoyuyla paylaştı.

GES kapsamında güneş panellerinin kurulacağı arazilere ilişkin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından karar geldi.

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün verdiği karar kapsamında, GES arazisine ÇED raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığının tespit edildiği açıklandı.

GENIL, projeye ve sürece ilişkin olarak ortaya çıkabilecek yeni gelişmelerin, SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuoyu ile paylaşılacağını vurguladı.

KAP Açıklaması

Konuya ilişkin KAP açıklaması şu şekilde:

"14.08.2023 tarihinde Şirketimizce kamuoyuna duyurulan (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185016) Güneş Enerjisi Santrali projesi kapsamında güneş panellerinin kurulacağı arazilere ilişkin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından “Ayrıca ÇED raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığı tespit edilmiş olup, “ÇED gerekli değildir.” kararı verilmiştir.

Projeye ve sürece ilişkin olarak ortaya çıkabilecek yeni gelişmeler SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuoyu ile paylaşılacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir."