Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) tarafından 3 Ocak 2024 tarihinde (bugün) Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde pay geri alım programı hakkında duyuru yapıldı.

Suwen şirketi tarafından yatırımcıyı bilgilendirmek adına yapılan açıklamada, 6 ay süreli geri alım programı dahilinde 150 Milyon liralık geri alım yapılacak.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, 

''Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 03.01.2024 tarihli kararıyla;

Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş nezdinde SUWEN kodu ile işlem gören paylarına ilişkin fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması çerçevesinde;

Haftalar Sonra Büyük Anlaşmaya İmzayı Attı Haftalar Sonra Büyük Anlaşmaya İmzayı Attı

1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 14.02.2023 tarih ve 9/176 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan duyurusu çerçevesinde mevcut piyasa koşulları değerlendirilerek gerek görüldüğü takdirde paylarımızın işlem gördüğü Yıldız Pazar’da Şirketimiz tarafından pay geri alım işlemlerinin yapılabilmesine,

2. Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 6.000.000 TL nominal değerde 6.000.000 adet pay olarak belirlenmesine,

3. Geri alım için ayrılacak fonun Şirket kaynaklarından karşılanmak üzere azami 150.000.000 TL olarak belirlenmesine,

4. Geri Alım Programı’nın 30.06.2024 tarihine kadar geçerli olacak şekilde belirlenmesine,

5. İşlemler için Şirket Genel Müdürü’nün yetkilendirilmesine,

6. İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul A.Ş’de Şirket paylarının işlem gördüğü pazarda gerçekleştirilecek olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve konunun Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,

karar verilmiştir.'' denildi.