Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 17 Nisan'da Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildiriyle ofis binasının satışı için görüşmelere başlandığını bildirdi. Yapılan bildiriye göre Torun Tower ofis binasının satışına ilişkin görüşmelerin başlandığı ve satın alma teklifindeki kısıtlayıcı unsurların ortadan kalktığı belirtilerek ticari koşullarda anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

10 Lotunuz 30 Lot Olacak! Şirket Bedelsiz Kararını Açıkladı Hisseler Fırladı 10 Lotunuz 30 Lot Olacak! Şirket Bedelsiz Kararını Açıkladı Hisseler Fırladı

DENİZBANK İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yapılan KAP bildirisi ile birlikte Denizbank A.Ş. ile ofis satışı anlaşması için anlaşma sağlanabildiği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde başlayan görüşmelerde yaşanan kısıtlayıcı unsurların ortadan kalktığını belirten şirket ticari koşullarda anlaşma sağlandığını belirtti.

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"B   Büyükdere Caddesi 141 Esentepe, Şişli, İstanbul adresinde bulunan ve tapunun İstanbul ili, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 2011 ada, 7 parsel'de kayıtlı bulunan toplam 11.099,39 m2 arsa üzerindeki bina ve tapuda kayıtlı olan ve olmayan tüm müştemilatları dahil, 6 bodrum katına ilave olarak 33 katlı ve böylece toplam 39 katlı 106.080 m2 kullanım alanı bulunan ve halen Denizbank tarafından Genel Müdürlük binası olarak kullanılan şirketimize ait Torun Tower Ofis binasının Denizbank A.Ş.'ye satışına ilişkin görüşmelere başlanmasına,

·   Denizbank A.Ş. tarafından Şirketimize iletilen satın alma teklifinin geçerliliğinin ana hatlarıyla Denizbank A.Ş.'nin,  BDDK'nın, İstanbul Valiliği'nin ve Denizbank ana hissedarı ENBD'nin bankacılık otoritesi olan CBUAE'nin iznine bağlı kılındığı, belirtilen hususların gerçekleşmemesi halinde teklifin geçersiz olacağı dikkate alınarak, Özel Durumlar Tebliği'nin, "İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesi" hususunu düzenleyen Madde 6'da yer alan hükümler uyarınca, satın alma teklifinde yer alan koşulların gerçekleştiği ve belirsizliğin ortadan kalktığı ana kadar, bahse konu satış görüşmelerinin kamuya açıklanması hususunun ertelenmesine

karar verilmiştir.

17.04.2024 tarihi itibariyle, Denizbank A.Ş., satın alma teklifindeki kısıtlayıcı unsurların sona erdiğini ve gerekli izinlerin alındığı hususunu şirketimize iletmiştir. Denizbank ile şirketimiz arasında, satın alma teklifindeki ticari koşullarda mutabakat sağlanmıştır."

SATIŞ SONRASINDA HİSSELER YÜKSELDİ

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TRGYO) ile Denizbank A.Ş. tarafından yapılan anlaşma sonrasında TRGYO kodlu hisseler pozitif yönde ilerleme kaydetti. TRGYO hisselerinde haftanın ilk işlem gününde sarkma yaşandığı görülmüştü. KAP'a yapılan bildiri sonrasında hisselerde anında yüzde 1 artışla 45,6 liradan kayda geçtiği görüldü.

EDİTÖR NOTU: Bu haberde yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.

Editör: Umut Köse