Arf Bio Yenilenebilir Enerji halka arz olmak için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuru yaptı.

Yenilenebilir enerji şirketi toplam 44.000.000 lotunu halka arz edecek. Gerçekleşecek olan arzın hangi satış yöntemiyle gerçekleştirileceği ise taslak izahnamede yer almıyor.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler'in aracı firma olarak rol alacağı bu süreçte Arf Bio'nun yüzde 24,10'u halka satılacak.

Arf Bio Yenilenebilir Enerji Halka Arz Detayları

Halka Arz Şekli

  • Sermaye Artırımı : 35.200.000 Lot
  • Ortak Satışı : 8.800.000 Lot (Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu)

Fiyat İstikrarı

  • Planlanmamaktadır.

Satmama Taahhüdü

  • 1 Yıl, İhraççı.
  • 1 Yıl, Ortaklar.

Halka Açıklık Oranı

  • %Yüzde 24,10

Arf Bio Yenilenebilir Enerji'nin halka arz gelirini hangi alanlarda ve projelerde kullanacağı, dağıtılacak olan 44.000.000 TL nominal değerli payın satış yöntemi ve bu dağıtımın gerçekleşeceği tahsisat grupları henüz daha belirlenmedi. Gelişmelerin yatırımcılara duyurulmasının ardından bilgiler güncellenecektir.

Arf Bio Yenilenebilir Enerji Ne İş Yapıyor?

Arf Bio Yenilenebilir Enerji, 2015 yılında Ankara’da kurulan bir şirkettir. Yenilenebilir enerji sektöründe güneş, biyokütle ve rüzgar enerjisi santralleri yatırımları yapmaktadır. Ayrıca organik, organomineral gübre üretimi de yapmaktadır.

Arf Bio Yenilenebilir Enerji’nin en önemli projelerinden biri, Ödemiş Biyogaz Enerji Santrali’dir. Bu santral, organik atıklardan biyogaz üreterek elektrik enerjisi elde etmektedir. 4,8 MW kurulu gücü ile Türkiye’nin en büyük biyogaz santrallerinden biridir. Bu santral, yılda ortalama 36.000.000 kWh elektrik üretimi ile 35.000 kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilmektedir.

SPK'dan Bayram Öncesi Halka Arz Onayı Geldi! SPK'dan Bayram Öncesi Halka Arz Onayı Geldi!

Arf Bio Yenilenebilir Enerji, çevreye duyarlı, temiz ve sürdürülebilir bir enerji üretimi için çalışmaktadır. Misyonu, ülkemizin enerji ihtiyacına katkıda bulunmak ve organik tarım için kaliteli ürünler sunmaktır. Vizyonu ise alanında dünya liderliğini yakalamaktır.