Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN), kendi paylarını geri almak için yeni bir program başlattığını açıkladı.

Şirket, 26 Ekim 2023 tarihinde yaptığı açıklamada, dünya ve ülke ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirerek, paylarında sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla geri alım işlemlerine başlayacağını duyurdu.

Şirket, yaptığı açıklamada, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 6,6 milyon adet, geri alım için ayrılacak fonun azami 50.000.000 TL ve geri alım işlemi için öngörülen azami sürenin 25 Ekim 2024 tarihi olduğunu belirtti.

Şirket, gerçekleştirilecek geri alım işleminin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacağını ifade etti.

Şirket, daha önce de 15 Şubat 2023 tarihinde başlattığı bir geri alım programı çerçevesinde, şirket sermayesinin %1,42’sini temsil eden 6,13 milyon TL değerinde payı geri aldığını ve 16 Ekim 2023 tarihinde söz konusu programı sonlandırdığını hatırlattı.

KAP Açıklaması

"Şirketimizin 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 14.02.2023 tarihli duyurusuna istinaden, Borsa İstanbul’da işlem gören Şirket paylarının, azami 7.000.000 adet, Azami fon tutarı 21.000.000 TL olmak üzere payların geri alınmasına karar verilmiş ve söz konusu yönetim kurulu kararı çerçevesinde 15.02.2023-16.10.2023 dönemi içerisinde Şirketimiz sermayesinin %1,42 temsil eden 6.131.990 TL nominal değerli pay Şirketimiz tarafından geri alınmış ve 16.10.2023 tarihinde söz konusu program sonlandırılmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 26.10.2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı ile Şirket paylarının geri alımına ilişkin duyurusu çerçevesinde; Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmelerin ekonomik etkileri değerlendirilerek şirketimiz paylarında sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla,

– Şirketimizin Borsa’da işlem gören paylarına ilişkin geri alım işlemlerinin başlatılmasına,

-Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 6.600.000 adet,

-Geri alım için ayrılacak fonun azami 50.000.000 TL,

– Geri alım işlemi için öngörülen azami sürenin 25.10.2024 tarihi

olarak belirlenmesine,

Borsada Yüzde 164,17 Primlenen Şirket Sözleşme Açıkladı Borsada Yüzde 164,17 Primlenen Şirket Sözleşme Açıkladı

-Gerçekleştirilecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına

karar verilmiştir."