Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. #DURDO, bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını ve karar sonrası Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) olmak üzere gerekli işlemler için ilgili kurumlara başvuruların yapılacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu.

DURDO, şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle yüzde 185,71428 oranında artışla 35.000.000 TL'den, 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verdi.

65.000.000 TL tutarındaki artışın geçmiş yıl karlarından karşılanmasıyla gerçekleştirileceğini KAP'ta yaptığı açıklama ile bildirdi.

durdo

KAP Açıklaması

DURDO'nun KAP'a yaptığı bildirimin tamamı şu şekilde:

1.500.000.000 TL'lik Dev Tahvil İhraç Edecek 1.500.000.000 TL'lik Dev Tahvil İhraç Edecek

"Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, % 185,71428 oranında artırılarak 35.000.000- TL'den (Otuzbeşmilyon Türk Lirası), 100.000.000 -TL'ye (Yüzmilyon Türk Lirası) çıkarılmasına, 65.000.000 -TL (Altmışbeşmilyon Türk Lirası) tutarındaki artışın geçmiş yıl karlarından karşılanmasına, bu amaçla başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere gerekli işlemler için ilgili kurumlara başvuruların yapılmasına, karar vermiştir."