Alnus Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda, ek satış yapılmayacak.

Kıraç Galvaniz halka arzı borsada satış yöntemi ile gerçekleştirilecek olup, tüm yatırımcılara eşit dağıtım ile payların satışı gerçekleşecek. Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, Borsa İstanbul’da işlem yapma yetkisi bulunan tüm aracı kurum ve bankalar üzerinden katılım sağlayabilecek.

Halka arz kodu; #TCKRC

Halka arz tarihi; Açıklanmadı – İşlem saatleri 10:30 – 13:00

Halka arz fiyatı; Açıklanmadı                                                

Dağıtım yöntemi; Eşit dağıtım

Satışa sunulacak pay miktarı; 28.500.000

Tahsisat oranları; Tüm yatırımcılara eşit

Kıraç Galvaniz, 2006 yılında Kıraç Group bünyesinde, sıcak daldırma galvanizleme hizmeti vermek amacıyla Türk sanayinin gelişen merkezi Bursa’da kurulmuştur. Kurulduğu yıldan bu yana Bursa bölgesindeki tek sıcak daldırma galvanizleme tesisi olma özelliğini taşıyan şirket, 2010 yılında faaliyet alanını genişleterek çelik otokorkuluk sistemleri imalatı ve montajına başlamış, ülkenin sayılı otokorkuluk tedarikçisi firmalarından biri olmuştur. ARGE’ye verdiği önem, piyasanın ihtiyaç duyduğu ürünleri analiz kabiliyeti ile dinamik, genç ve alanında uzman ekibi ile sektörde kısa sürede saygın bir konuma sahip olmuştur. 

En Fazla Yatırım Fabrika Binasına

Kıraç Galvaniz’in halka arzdan elde edilecek fona ait kullanım alanlarından en fazla tutar fabrika binası yatırımında kullanılacak.

Şirket, halka arz neticesinde elde edeceği ne fonu aşağıdaki gibi değerlendirecek;

%15 İşletme sermayesinin güçlendirilmesi

%14 Makine yatırımı

%56 Fabrika binası yatırımı

%15 İhracata yönelik faaliyetlerin artırılması

Nakit Akımlarına İlişkin Değerlendirme

Şirketin 2019, 2020 ve 2021 yılları 12 aylık finansal dönemlerine ilişkin özet nakit akım tablosu aşağıdaki gibidir.

nakit akış tablosu

Fon Durumu ve Borçlanma İhtiyacı Hakkında Değerlendirme

Kıraç Galvaniz, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemekte. Net borç, nakit ve nakit benzerleri değerlerinin toplam borç tutarından düşülmesi ile hesaplanmaktadır.

Kıraç Galvaniz, sermaye riskini borç/özkaynak oranını kullanarak, net borcu toplam özkaynaklara oranlama suretiyle izlemekte.

fon durumu ve borçlanma

2019, 2020 ve 2021 yıllarında sermaye riski oranı sırasıyla %84, %49 ve %31 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net borç / özkaynak oranındaki düşüşte şirket özkaynaklarında, net dönem karları ve gayrimenkul değerlemelerinden gelen değer artış tutarlarının etkisi ile 2020 ve 2021 yıllarında bir önceki yıla göre sırasıyla %44 ve %109’luk artışın önemli etkisi bulunmaktadır.

Kısa ve Uzun Vadeli Borçlar

Şirketin son 3 yıllık finansal durum tablolarında kısa vadeli borçlanmalarının toplam kaynaklara oranı ortalama %25 seviyesinde.

49 Yıllık Cam İşleme Fabrikası Halka Arz Oluyor! 49 Yıllık Cam İşleme Fabrikası Halka Arz Oluyor!

2021 ve 2020 yıllarında, bir önceki yılların aynı dönemi ile karşılaştırıldığında şirketin kısa vadeli borçlanmaları sırasıyla %11 ve %62 oranında artış kaydetmiştir.

Kısa vadeli borçlanmaların detayı aşağıdaki gibidir;

kısa vadeli borçlar

Banka kredileri detayı;

banka kredileri

Şirketin borçluluk durumu 31 Aralık 2021 itibari ile aşağıdaki gibidir;

borçluluk durumu

Kıraç Galvaniz Hakkında

Kıraç Galvaniz, ana faaliyetleri olan çelik otorkorkuluk imalatı ve sıcak daldırma galvanizlemenin yanı sıra motosiklet koruyucu bariyer, ses ve gürültü bariyerleri, solar enerji sistemleri konstrüksiyonu imalat/montajı, çarpışma yastığı, trafik işaret ve levhaları, yaya korkuluğu satışı/montajı alanında da hizmet vermektedir.

oto korkuluk

Kıraç Galvaniz, Türkiye’de otokorkuluk sistemlerine ait CE belgesi kullanımı zorunluluğu getirilmesine istinaden ilk adımı atmış ve ilk çarpışma testini yaptırarak sektördeki diğer firmalara da örnek teşkil etmiştir. Ürün gamında bulunan tüm çelik otokorkuluk sistemleri EN 1317-1 ve EN 1317-2 Avrupa Standartlarına uygun çarpışma testlerine tabi tutulmuş ve CE belgeleri alınmıştır. Firmanın tüm ürünleri ve sıcak daldırma galvanizleme hizmeti “TCK” markası ile güvence altına alınmıştır. Türkiye’de yol güvenliği bilincinin artırılması, dünya standartlarında ulaşım koşullarının ülkemizde de uygulanmasını sağlamak amacıyla 2014 yılında kurulan Çelik Otokorkuluk ve Yol Güvenlik Sistemleri Derneği’nin (TOD) lider firmalarından biridir. Ayrıca üyesi olduğu Avrupa Yol Federasyonu (ERF) ve Uluslararası Yol Federasyonu’nun (IRF) yol güvenliği alanındaki faaliyetlerini takip etmekte ve desteklemektedir.