Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARTN) tarafından 8 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Grup Şirketinden Kredi Kullanılması hakkında açıklamalar yapıldı.

Şirket kredi desteği ile ilgili açıklamalar yaparak, yatırım alanlarını da yatırımcılarına duyurdu. KAP aracılığıyla yapılan duyuru hakkında bilinenler şöyle;

''Şirketimizin 08.03.2024 Tarih ve YK/2024-03 Sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında;

1-Şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesi amacıyla 08.03.2024 tarihinde 100.000.000 TL (Yüz Milyon TL) tutarında 1 Yıl vadeli ve Yıllık % 51,19 faiz oranından nakit kredi kullanılmasına ve kredinin Şirketimiz ortağı ve PAK Topluluğu şirketi olan Asil Holding A.Ş den temin edilmesine,

2- Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) (“Tebliğ”) madde 9 kapsamında ilişkili taraf işlemi teşkil eden söz konusu kredinin, anılan 9’ncu maddedeki % 5’lik oranı aşması sebebiyle, krediye ilişkin emsale uygun faiz oranının belirlenme yöntemi ile işlemin piyasa koşulları karşısındaki durumu, işlem öncesinde yetkili değerleme kuruluşu tarafından hazırlanan 07/03/2024 tarihli değerleme raporu ile inceletilmiştir. Yönetim kurulumuz tarafından; değerleme raporunda belirtilen emsal faiz oranlarına uygun olarak işlemde uygulanacak faiz oranının % 51,19 olarak belirlenmesine ve değerleme raporunun sonuç bölümünün Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklanmasına,

karar verilmiştir.

Değerleme Raporunun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

“İşbu raporda, Kartonsan’ın Türkiye mukimi grup şirketi ile gerçekleştirmeyi planladığı kredi temin işleminin detayları, krediye ilişkin faiz oranını belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanmış ve işlemin piyasa koşulları karşısındaki durumu değerlendirilmiştir.

Borsa Güne Alıcılı Ve Yüksek Başladı Borsa Güne Alıcılı Ve Yüksek Başladı

Bu çerçevede, söz konusu kredi temin işlemi için uygulanacak faiz oranının %48,88 -%53,50 aralığında olduğu ve piyasa koşullarında kayda değer bir değişim yaşanmadığı müddetçe transfer fiyatlandırması uygulamaları açısından emsale uygun olacağı kanaatine varılmıştır.”

İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.'' denildi.

Editör: Ece Çavuşlu