Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı yazılı bildiriye göre hissedarlara temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre temettü için nakit kar payı ödemesine ilişkin teklif Genel Kurul tarafından onaylandı.

TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Şirketin Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre 2023 mali yılında toplam 436 milyon lira net kar elde edildiğini ve bu kardan ortaklara 150.002.212 lira kar payı ödeme yapılacağı belirtildi. Buna göre şirketin hissedarlarına hisse başına brüt 6,3492999 TL, net  5,7143699 TL temettü dağıtımı yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Adel Kalemcilik tarafından yapılan Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirisine göre kar payı dağıtımının hak kullanım tarihi ise 26 Eylül 2024 olarak belirlendi.

Adel Kalemcilik

2024 Yılında Yatırımcısını Zengin Eden Borsa Hisseleri 2024 Yılında Yatırımcısını Zengin Eden Borsa Hisseleri

Adel Kalemcilik Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildiride temettü ödemesi hakkında şu ifadelere yer verildi; 

"Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ilişkin, gerek SPK Seri:II,No:14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS / TFRS) ve Konsolide Olmayan esasına göre tespit edilen 2023 yılı net karından 150.002.212 TL brüt kâr payının tam mükellef kurumlara 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 6,3493 TL tutarında brüt %634,93 oranında ve 1 TL. nominal değerli beher hisseye karşılık 5,71437 TL. tutarında net %571,44 oranında nakit temettü dağıtılmasına, temettü ödeme tarihinin 26.09.2024 olmasına, bu konuda alınan kâr dağıtım önerisinin 16.04.2024 tarihinde yapılan Genel Kurul da mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir."

EDİTÖR NOTU: Bu haberde yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.

Editör: Umut Köse