Lider Faktoring (LIDFA), Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildiriyle birlikte bedelsiz sermaye artırımı kararını açıkladı. Lider Faktoring tarafından bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında şirketin bedelsiz sermaye artırımı kararı için onay alındı. 

100 LOT 220 LOT OLACAK!

Şirket tarafından yapılacak bedelsiz sermaye artırımı ile birlikte mevcut 253.800.000TL olan sermayesini, %120 bedelsiz artırarak 558.360.000TL ye çıkartacak. Bakılacak olunduğunda sermayeyi temsil eden 304.560.000TL nominal hisse hak sahibi yatırımcılara bedelsiz pay olarak dağıtılacak. Lider Faktoring (LIDFA) SPK'ya onay başvurusunda da bulunduğunu duyurdu. Bedelsiz sermaye artırımı sonrasında yatırımcıların hesabında bulunan 100 lot LIDFA hissesi hiç bir ücret ödemeden ve her hangi bir başvuru yapmadan 220 lot olacak. 

BofA O Hisse İçin Hedef Fiyatı Yükseltti! 'AL' Önerisinde Bulundu BofA O Hisse İçin Hedef Fiyatı Yükseltti! 'AL' Önerisinde Bulundu

Lider Faktoring Se

Lider Faktoring (LIDFA) tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi;

"Lider Faktoring A.Ş.'nin 17.04.2024 tarih ve 2024 / 15 sayılı yönetim Kurulu toplantısında;

- Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun (II-18.1) sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği"nin 6'ncı maddesi 6'ncı fıkrası hükmü çerçevesinde; Şirketimiz mevcut 1.250.000.000.- TL (Bir Milyar İki Yüz Elli Milyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 253.800.000 TL (İki Yüz Elli Üç Milyon Sekiz Yüz BinTürk Lirası)'ndan, 304.560.000,00-TL (Üç Yüz Dört Milyon Beş Yüz Altmış Bin Türk Lirası) tutarında % 120 oranında artırılmak suretiyle, 558.360.000,00- TL (Beş Yüz Elli sekiz Milyon Üç Yüz Altmış Bin Türk Lirası)'na çıkarılmasına,

- Artırılacak 304.560.000,00-TL (Üç Yüz Dört Milyon Beş Yüz Altmış Bin Türk Lirası) sermayenin tamamının finansal tablolarda yer alan olağanüstü yedeklerden karşılanmasına ve,

- Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan ve aralarında grup ayrımı bulunan, nama yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin % 120 oranına isabet eden artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 304.560.000,00-TL (Üç Yüz Dört Milyon Beş Yüz Altmış Bin Türk Lirası) nominal değerdeki payların, artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına karar verilmiştir."

Türkiye’nin ilk faktoring şirketlerinden biri olarak kurulan Lider Faktoring, 2009 yılından itibaren günümüze kadar Türkiye’deki yurt içi işlem hacmi en yüksek faktoring şirketi olmakta. 

EDİTÖR NOTU: Bu haberde yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir. Web sayfamız internet ortamında herkese açık olan bilgileri derleyerek, haberleştirir. İnternet sitemiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Editör: Umut Köse