Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAREL), yurt içinde nitelikli yatırımcılara tahvil/finansman bonosu ihraç etmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurduğunu açıkladı.

KAREL, 29 Eylül 2023 tarihinde yapılan başvuruda, 30 günden kısa vadeli olmamak üzere Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin 1.500.000.000 TL tutarını aşmayacak şekilde tahvil/finansman bonosu ihraç edebileceğini duyurdu.

Yatırımcılar Takipte! Temettü Verecek Hisseler Bu Hafta İtibari İle Yayınlandı Yatırımcılar Takipte! Temettü Verecek Hisseler Bu Hafta İtibari İle Yayınlandı

KAREL, daha önce 19 Eylül 2023 tarihinde yönetim kurulu kararıyla 3.750.000.000 TL nominal tutara kadar finansman bonosu ihracına karar verdiğini ancak SPK başvurusunda bu tutarı 1.500.000.000 TL olarak belirlediğini bildirdi.

KAP Açıklaması

"Şirketimiz, 19.09.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) Türk Lirası tutarını aşmayacak şekilde, 30 (otuz) günden kısa vadeli olmamak üzere Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere tahvil/finansman bonosu ihraç edebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na 29.09.2023 (bugün) tarihinde başvuru yapmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu’ nun 19.09.2023 tarihli kararında, 3.750.000.000 Türk Lirası nominal tutara kadar finansman bonosu ihracına karar verilmiş olmakla birlikte; Sermaye Piyasası Kurulu başvurusunda bu tutar 1.500.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir."