Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VERTU), girişim sermayesi yatırımları arasında bulunan Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş.'deki yüzde 50 hissesini 100 milyon TL’ye devrettiğini açıkladı.

VERTU, Mavi Hospital’ın 8 milyon adet payının tamamının Bekir KOTAN’a satıldığını ve pay devir sözleşmesinin 29 Eylül 2023 tarihinde imzalandığını duyurdu.

Verusatürk, satış bedelinin yüzde 70’inin peşin, kalan yüzde 30’unun ise 31 Aralık 2023 tarihinde ödeneceğini bildirdi.

Yeni Halka Arza Kısa Sürede İki Ceza Geldi Yeni Halka Arza Kısa Sürede İki Ceza Geldi

VERTU, Mavi Hospital payları için 11 Aralık 2020 tarihinde 24 milyon TL bedel ödediğini ve bu işlem sonucunda yasal kayıtlara göre 76 milyon TL, TFRS kayıtlarına göre 1,4 milyon TL kar elde ettiğini belirtti. 

KAP Açıklaması

"Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 29.09.2023 (bugün) tarihli toplantısında;

Girişim sermayesi yatırımlarımız arasında yer alan tamamı ödenmiş 16.000.000-TL sermayeli Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş.’de sahip olduğumuz %50 oranındaki toplam 8.000.000 adet payın tamamının beher pay başına 12,50-TL olmak üzere toplam 100.000.000 TL bedelle Bekir KOTAN’a satılmasına karar verilmiş olup, söz konusu karara istinaden Şirketimiz ile Alıcı arasında 29.09.2023 tarihli ‘Pay Devir Sözleşmesi’ imzalanmıştır. 

Taraflar arasında imzalanan sözleşmeye istinaden, toplam satış bedelinin %70’i peşin, kalan %30’u ise 31.12.2023 tarihinde ödenecektir.

Şirketimiz tarafından bugün itibariyle 100.000.000 TL karşılığında satılan söz konusu paylar için 11.12.2020 tarihinde toplam 24.000.000 TL bedel ödenmiştir. Şirketimiz bu işlem sonucunda yasal kayıtlara göre 76.000.000 TL, TFRS kayıtlarına göre 1.405.000 TL kar elde etmiştir."