Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ), yılın ilk yarısında elde ettiği net dönem kârından pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtma kararı aldığını açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket yönetim kurulu, 09.08.2023 tarih ve 2023/14 sayılı kararı ile 01.01.2023 - 30.06.2023 tarihli ara dönem finansal tablolarına göre oluşan net dönem kârından brüt 315 milyon TL’lik bir kâr payı avansının 11 Ekim 2023 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verdi.

Kâr payı avansı, 700 milyon TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine hisse başına brüt 0,45 TL (hisse başına brüt %45), hisse başına net 0,405 TL (hisse başına net %40,5) tutarında ödenecek.

Borsada Yüzde 164,17 Primlenen Şirket Sözleşme Açıkladı Borsada Yüzde 164,17 Primlenen Şirket Sözleşme Açıkladı

KAP Açıklaması

"Yönetim Kurulu'nun 09.08.2023 Tarih ve 2023/14 sayılı kararı ile; Şirketimizin Esas Sözleşmesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Rehberi'nin ilgili hükümleri kapsamında, Şirketimizin 28.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Tolantısı'nda pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden; ekli kâr payı avansı tablosu uyarınca 01.01.2023 - 30.06.2023 tarihli ara dönem finansal tablolarına göre oluşan net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan, brüt 315.000.000 TL'nin; 700.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine hisse başına brüt 0,45 TL (hisse başına brüt %45), hisse başına net 0,405 TL (hisse başına net %40,5) tutarında Kâr Payı Avansının 11 Ekim 2023 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verilmiştir."