Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR) tarafından 26 Ocak 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri Hakkında açıklama yapılmıştı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR) şirketi tarafından yapılan KAP bildiriminde 29 Ocak tarihi dile getirilmişti, şirket bugün yüzde 150 bedelli sermaye artırımını gerçekleştirecek.

KAP Açıklaması Yapılmıştı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR) şirketi tarafından sermaye arttırımı ile ilgili KAP açıklaması geçtiğimiz günlerde şöyle yapılmıştı;

 ''– Şirketimizin 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %150 oranında bedelli olarak 1.500.000.000 TL artışla 2.500.000.000 TL’ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.01.2024 tarih ve 06/109 sayılı toplantısında onaylanan 26.01.2024 tarih ve :E-29833736-105.01.01.01-48627 yazı ile şirketimize bildirilmiştir.

– Pay sahiplerimizin ellerindeki payların % 150’si oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

– Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 29.01.2024 ile 12.02.2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

– Pay bedelleri Denizbank A.Ş Ataşehir Ticari Merkez Şubesi’nde Şirket adına açtırılan 3665-873681-378 nolu (IBAN No: TR 50 0013 4000 0008 7368 1010 76) no’lu özel hesaba yatırılacaktır.

– Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) kullanımında 1 payın nominal değeri 1,00 Türk Lirası olup, 1 lot (1 adet) pay nominal değeri olan 1,00 Türk Lirası üzerinden satışa arz edilecektir.

– Sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanmış olan izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (KAP) www.kap.org.tr, Şirketimizin web sitesinde (www.trabzonspor.org.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin https://www.denizyatirim.com/ adresli internet sitelerinde yer almaktadır.

– Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

– Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada satılamayan paylara ilişkin Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’inin satın alma taahhüdü bulunmaktadır.

Durdurulamıyor! Yarım Milyar Liralık Anlaşmaya İmzalar Atıldı Durdurulamıyor! Yarım Milyar Liralık Anlaşmaya İmzalar Atıldı

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla,'' denilmişti.

bedelli-4

Yüzde 150 Oranındaki Bedelli Sermaye Artırımı Bugün Yapılacak

29 Ocak 2024 Pazartesi günü (bugün) Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR) %150 oranında bedelli sermaye artırımına gidecek. Şirket tarafından rüçhan hakkı referans fiyatı 0,936 TL olarak belirlendi. Şirket 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini tamamı nakden karşılanmak suretiyle %150 oranında bedelli olarak 1.500.000.000 TL artışla 2.500.000.000 TL’ye çıkaracak.

  • Borsada işlem yapan yatırımcılar, bedelli sermaye artırımı sonrasında pay haklarını 31 Ocak 2024 tarihinde alacaklar.