Hitit Bilgisayar Hizmetleri #HTTBT, Pakistan pazarında seyahat acentelerine hizmet vermek üzere bir anonim şirket kurduğunu duyurdu.

HTTBT, bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun 11 Aralık 2023 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, %100’üne sahip olacağı 290 bin TL sermayeli bir şirket kurduğunu bildirdi.

2024 Bedelsiz Sermaye Artırım Takvimi 2024 Bedelsiz Sermaye Artırım Takvimi

Açıklamada, kurulan şirketin Hitit ADS aracılığıyla Pakistan merkezli seyahat içeriğini dünya çapında tanıtacağı ve pazarlayacağı belirtildi.

Şirket, kurulacak şirketin sermayesinin %50’sinin 5 yıllık süre içerisinde Pakistan International Airlines Corporation Limited (PIA)1’ya devredileceğini ve pay sahipleri sözleşmesi akdedileceğini kaydetti.

HTTBT'nin KAP üzerinden yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Şirketimizin 11.12.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile, Pakistan pazarındaki acente dağıtım hizmetlerini desteklemek, Hitit ADS aracılığıyla Pakistan merkezli seyahat içeriğini dünya çapında tanıtmak ve pazarlamak, bu çerçevede Hitit ADS kullanıcılarının seyahat acenteleri, kurumsal seyahat ve benzeri günlük faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla, Şirketimizin sermayesinin %100’üne sahip olacağı, 290.000,00 (ikiyüzdoksanbin) TL sermayeli Türkiye/İstanbul merkez adresli bir anonim şirket kurulmasına,

İşbu kurulacak yeni şirketin sermayesindeki yönetim hakimiyetimiz saklı kalmak kaydıyla, sermayesini temsil eden payların %50’sinin 5 yıllık süre içerisinde; Pakistan International Airlines Corporation Limited (PIA)’ya devredilmek suretiyle Pay Sahipleri Sözleşmesi akdedilmesine karar verilmiştir."