Birikim Varlık Yönetim A.Ş. (BRKVY), Kağıthane’de bir arsa ve binanın bir kısmını satın aldığını duyurdu.

Şirket, 25 Ekim 2023 tarihinde yaptığı açıklamada, genel müdürlük binası olarak kullanılmak üzere 3.201 m2 yüzölçümüne sahip arsa ile üzerinde yer alan binanın 300/1000 payına tekabül eden kısmını 167.291.325 TL bedelle peşin olarak alacağını bildirdi.

Şirket, daha önce de aynı arsa ve binanın 415/1000 payına tekabül eden kısmını 150.618.917 TL bedelle satın aldığını hatırlattı. Şirket, böylece arsa ve binanın tamamına sahip olduğunu vurguladı.

Şirket, yaptığı açıklamada, satın almanın değerleme raporlarına dayandığını ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verildiğini belirtti.

Günün Önemli Borsa Ve Şirket Haberleri 14 Haziran 2024 Günün Önemli Borsa Ve Şirket Haberleri 14 Haziran 2024

KAP Açıklaması

"Şirketimiz,09.05.2023 tarihli maddi duran varlık alımı konulu KAP bildirimi ile İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 8682 Ada, 1 Parselde kayıtlı 3.201 m2 yüzölçümüne sahip arsa ile üzerinde yer alan binanın 415/1000 payına tekabül eden kısmının 150.618.917 TL bedel üzerinden peşin olarak satın alındığını duyurmuştur.

Yönetim Kurulumuzun 25.10.2023 tarihli toplantısında;

Genel Müdürlük binası olarak kullanılmak üzere İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 8682 Ada, 1 Parselde kayıtlı 3.201 m2 yüzölçümüne sahip arsa ile üzerinde yer alan binanın 300/1000 payına tekabül eden kısmı,  Artı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’nin değerleme raporlarında tespit edilen değerlerin ortalamasından ilave pazarlık ile indirim alınarak 167.291.325 TL bedel üzerinden peşin olarak satın alınmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin yapmış olduğu Maddi Duran Varlık alımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, SPK’nın (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği ile uyumlu olarak bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin oybirliği ile alınmıştır."