Borsa İstanbul, girişimcilere destek olmak için yeni bir pazar oluşturdu. Girişim Sermayesi Pazarı adı verilen bu pazar, halka arz edilecek şirketler için yeni bir fırsat sunuyor. Bu pazarda işlem görecek şirketler, SPK ve Borsa İstanbul’un kurallarına uyacak. Bu sayede şirketlerin şeffaflığı ve güvenilirliği artacak.

SKYMD Halka Arzı Hakkında Önemli Açıklama SKYMD Halka Arzı Hakkında Önemli Açıklama

BİST, büyüme potansiyeli olan şirketlere yeni bir finansman imkanı sağladı. Girişim Sermayesi Pazarı (GSP) adı verilen bu pazar, şirketlerin sadece nitelikli ve kurumsal yatırımcılara hisse senedi satarak kaynak bulmalarına olanak tanıyor. Bu pazarda işlem gören hisse senetleri, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda da alınıp satılabiliyor. Bu sayede şirketlerin değeri ve tanınırlığı artıyor.

Girişimcilere Yeni Bir Pazar Açıldı: Girişim Sermayesi Pazarı

Borsa İstanbul, girişimcilere yeni bir finansman yolu açtı. Borsanın duyurusuna göre, borsaya girmek isteyen şirketler, Borsa Kotasyon Yönergesi’nde belirtilen koşulları yerine getirmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayladığı bir izahname hazırlamaları gerekiyor. Bu şartları sağlayan şirketler, hisse senetlerini yatırım kuruluşları vasıtasıyla sadece nitelikli ve kurumsal yatırımcılara satabiliyor. Bu hisse senetleri, Girişim Sermayesi Pazarı’nda (GSP) da işlem görüyor. Ancak bu pazarda da sadece nitelikli ve kurumsal yatırımcılar alım satım yapabiliyor. Bu sayede şirketler, sermaye piyasasından kaynak sağlarken, yatırımcılar da güvenli bir şekilde yatırım yapabiliyor.

Yeni Pazar İçin Yönergeler Güncellendi

Borsa İstanbul, bu pazar için Kotasyon Yönergesi ve Pay Piyasası Yönergesi’nde değişiklikler yaptığını duyurdu. Güncellenen yönergeler, Borsa İstanbul’un kurumsal internet sitesinde yayınlandı.

Şirketler, kurumsallaşma sürecini tamamladıktan ve büyüdükten sonra, hisse senetlerini halka arz etmek için başvurabiliyor. Bu pazar, şirketlere daha erken finansman imkanı sunarak, büyüme ve kurumsallaşma hedeflerini daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor.