*** Kar Payı Dağıtımı Yapacak Şirketler Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) firması ve SDT Uzay Ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) firması. ***

* Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) firması, hissedarlarına, brüt % 18,53 ve net % 16,67 oranında olmak üzere, toplamda brüt 485 milyon TL nakit kar payı dağıtılması işlemlerine bugün (16.06.2023) başlayacak.

100 Lot 1909 Lot Olacak! Rekor Bedelsiz İçin SPK'ya Başvuruldu 100 Lot 1909 Lot Olacak! Rekor Bedelsiz İçin SPK'ya Başvuruldu

* 1 TL nominal değerde hisse senedine % 16,67 oranında ve 0,16 TL tutarında net nakit temettü ödenmesi yapılacak.

* Stopaj oranı % 10’dır.
* Genel Kurul'da kabul edilen nakit kar payının net tutarı 436,5 milyon TL olarak beyan edildi.

* Pay biçiminde kar payı ödeme yapılmayacak.

cccccc

* Nakit kâr payı dağıtımı 16 Haziran’da (bugün) başlayacak olup, 20 Haziran’da ödeme işlemi gerçekleşecek.

* SDT Uzay Ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) firması da, hissedarlarına, brüt % 116,14 ve net % 104,52 oranında olmak üzere, toplamda brüt 67,3 milyon TL nakit kar payı dağıtılması işlemlerine bugün (16.06.2023) başlayacak.

* 1 TL nominal değerde hisse senedine % 104,52 oranında ve 1,04 TL tutarında net nakit temettü ödenmesi yapılacak.

* Genel Kurul'da kabul edilen nakit kar payının net tutarı 60,6 milyon TL olarak beyan edildi.

* Stopaj oranı % 10’dır.
* Pay biçiminde kar payı ödeme yapılmayacak.

* Kar payının %35’ine tekabül eden toplam brüt 67,3 milyon TL’ tutarında temettü ödemesini, 3 taksit halinde olmak üzere 1. Taksiti 16.06.2023, 2. Taksiti 27.10.2023, 3. Taksiti ise 24.11.2023 tarihinde yapacak.

vvvv

* 1. taksit nakit kâr payı dağıtımı 16 Haziran’da (bugün) başlayacak olup, 20 Haziran’da ödeme işlemi gerçekleşecek.

* Şirket tarafından yapılan açıklamada, “2022 yılı kâr dağıtımı konusunda Şirket Yönetim Kurulumuzun 04 Mayıs 2023 tarihli toplantısında kararlaştırılan ve Genel Kurulun bilgisine sunulan kar dağıtım tablosuna göre ; Sermaye Piyasası Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Kâr Payı Dağıtım Politikamız ve Esas Sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde ve Şirketimiz Kâr Dağıtım Tablosuna uygun olarak; Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca düzenlenmiş yasal kayıtlara göre 192.464.678 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karının oluştuğu, VERGİ Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise bu tutarın 228.977.959 TL olduğu görülerek, güncel finansal durum da dikkate alınmak suretiyle, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca;9.600.000 TL'nin birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılması,192.464.678 TL net dağıtılabilir dönem kârının %35'i olan 67.362.637,30 TL'nin, 1. Taksiti 16.06.2023, 2. Taksiti 27.10.2023, 3. Taksiti ise 24.11.2023 tarihinde olmak üzere, 3 taksit halinde 1. Temettü olarak ortaklarımıza dağıtılması, kalan 125.102.040,70 TL'nın ise Şirket finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacıyla geçmiş yıl karlarında muhasebeleştirilmesi 30.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.” denilmektekdir.

nnnn

Editör: Ece Çavuşlu