Bugün (07.06.2023), “Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (ADESE), Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM), Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE), Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. (BIZIM), İttifak Holding A.Ş. (ITTFH), Mega Polietilen Köpük Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (MEGAP), Mepet Metro Petrol Ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. (MEPET), Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. (METRO), Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) ve Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD)'' şirketlerinin genel kurul toplantıları var.

Şirketlerin genel kurullarında alınacak kararlar, kar payı dağıtımları/temettü ödemeleri dönemi olması nedeniyle merak ediliyor.
Listedeki en az 1 şirketin kar payı dağıtımı planladığı anlaşılıyor.

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirketler
1) Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (ADESE) ’nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 07 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 14.00’de Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat: 37 Selçuklu-KONYA adresinde yapılacak.

Kar payı dağıtım teklifi:
* Kar payı dağıtımı planlanmadığı görülmektedir.
“Şirketin, 2022 yılı faaliyetlere ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği ve Uluslararası Muhasebe/Finansal raporlama standartları (UMS/UFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide bilançomuzda 1.560.319.595 TL net dönem karı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda 124.601.408 TL net dönem karı mevcuttur. 2022 yılına ilişkin kar dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına, karar verilmiştir.”

genel-1

2) Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM) firmasının A grubu pay sahipleri genel kurul toplantısı 07.06.2023 Çarşamba günü saat 14.30’da Ankara Caddesi No.335 Bornova-İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılacak.

genel-2-1

* Olağan Genel Kurul Toplantısı ise 07.06.2023 Çarşamba günü saat 15.30’da Ankara Caddesi No.335 Bornova-İZMİR adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında yapılacak.

* Kar payı dağıtımı planlanmadığı görülmektedir.

3) Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE) firmasının Olağan Genel Kurul Toplantısı, 07.06.2023 Çarşamba günü saat 11.30’da Ankara Caddesi No.335 Bornova-İZMİR adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında yapılacak.

* Şirketin A grubu pay sahipleri özel genel kurul toplantısı 07 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 10:30'da Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketin 800.000.000,00-TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde güncel çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 1.495.613 adet A Grubu Nama yazılı 14.956,13 TL, 5.982.454 adet A Grubu Hamiline yazılı 59.824,54 TL, 39.992.521.933 adet B Grubu Hamiline yazılı 399.925.219,33 TL, olmak üzere toplam 40.000.000.000 adet paydan oluşmakta ve 400.000.000 TL değerindedir.
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin tamamı, A grubu hisse sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir.

* Kar payı dağıtımı planlanmadığı görülmektedir.

4) Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. (BIZIM) firmasının Olağan Genel Kurul Toplantısı, 07.06.2023 saat 14:00’da “Kuşbakışı Cad. No:19 Altunizade Üsküdar/İstanbul” adresinde yapılacak.

* Şirketin çıkarılmış sermayesi 60.000.000 TL olup tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Çıkarılmış sermaye, beheri 1 TL itibari değerde olmak üzere 60.000.000 paya bölünmüştür. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

* Kar payı dağıtım teklifi:
“Yönetim Kurulumuzca 04 Mayıs 2023 tarihinde alınan, “2022 yılına ilişkin yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda dağıtılabilir net karın brüt 42.103.941 TL’sinin dönem karından, 7.896.509 TL’sinin olağanüstü yedeklerden olmak üzere toplam brüt 50.000.000 TL nakden kar payı dağıtılması, kalan bakiyenin de olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına, kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi” yönündeki karar ve kar dağıtım teklifi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.” denilmektedir.

5) İttifak Holding A.Ş. (ITTFH) firmasının Olağan Genel Kurul Toplantısı, 07 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 10.00’da Musalla Bağları Mahallesi, Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat 37 42060 Selçuklu/Konya adresinde yapılacak.

* Kar payı dağıtımı planlanmadığı görülmektedir.
“Şirketimizin, 2022 yılı faaliyetlere ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği ve Uluslararası Muhasebe/Finansal raporlama standartları (UMS/UFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide bilançomuzda 1.956.151.169 TL net dönem karı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda 178.920.237 TL net dönem karı mevcuttur. 2022 yılına ilişkin kar dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına, karar verilmiştir.” denilmektedir.

6) Mega Polietilen Köpük Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (MEGAP) firmasının Olağan Genel Kurul Toplantısı, 07 Haziran 2023 Çarşamba günü, saat 14:00'de Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar / İSTANBUL adresinde yapılacak.

* Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 15 (Onbeş), (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptirler.”

genel-3-1

* Kar payı dağıtımı planlanmadığı görülmektedir.
“Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 12.05.2023 tarihinde aldığı ve aynı tarihte KAP’ta yayınlanan kararında, Şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası”na uygun olarak Yönetim Kurulu’nda kar dağıtımı konusunda yapılan müzakereler sonucunda, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan 2022 yılı karının dağıtımının yapılmaması hususunda Olağan Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul'a sunduğu teklif ortaklarımızın görüşüne açılacak ve onaylarına sunulacaktır.” denilmektedir.

7) Mepet Metro Petrol Ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. (MEPET) firmasının Olağan Genel Kurul Toplantısı, 07 Haziran 2023 tarihinde Çarşamba günü saat 12:00’da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde yapılacak.

* Kar payı dağıtımı planlanmadığı görülmektedir.

“Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 25.630.996-TL dönem net karının (yasal kayıtlara göre 26.621.016,79-TL), geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine), bu nedenle kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul’un onayına sunulması,” denilmektedir.
8) Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. (METRO) firmasının Olağan Genel Kurul Toplantısı, 07 Haziran 2023 tarihinde, Çarşamba günü saat 10:00’da, Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 Kat:17 Levent Şişli/İSTANBUL adresinde yapılacak.

* Şirketi temsil eden payların tamamı hamiline olup beher pay 0,01.-TL Nominal değerli Toplam 300.000.000.-TL nominal değerli paylardan oluşmaktadır. Paylar üzerinde herhangi imtiyaz bulunmamaktadır.

genel-4-1

Tümosan, İSO 500’de 202 Sıra Yükseldi Tümosan, İSO 500’de 202 Sıra Yükseldi

* Kar payı dağıtımı planlanmadığı görülmektedir.
“Şirketin 2022 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 1.594.213.638-TL dönem net kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 10.399.368,58-TL Kâr bulunmaktadır) Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe yasal ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle ortaklara herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin ortakların onayına sunulması,” denilmektedir.

9) Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) firmasının Olağan Genel Kurul Toplantısı, , 07 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 14:00’de Siteler Mahallesi Necmettin Giritlioğlu Cad. SOCAR Türkiye Aliağa Yönetim Binası No 6/1 Aliağa-İzmir adresinde yapılacak.

* Şirkette oy haklarının kullanımına yönelik esas sözleşmesinde bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her 1 pay 1 oy hakkına sahiptir. Ancak Esas Sözleşmenin 11. Maddesi gereğince C grubu hissedarın yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Ayrıca Esas Sözleşmenin 15. maddesinde sayılan konulardaki kararların alınabilmesi bu üyenin olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

10) Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) firmasının Olağan Genel Kurul Toplantısı, 07 Haziran 2023 tarihinde, Çarşamba günü saat 11:00’da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde yapılacak.

* Kar payı dağıtımı planlanmadığı görülmektedir.

“Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 38.769.444 TL dönem net karının (yasal kayıtlara göre 1.258.401,68-TL), geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine), bu nedenle kâr dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülüp karara bağlanması” teklif edilecektir.